Tabellbilaga 2. Den offentliga sektorns konsumtionsutgifter efter ändamål och sector 2013

  S13 Offentlig sektor 1311              Staten S1313  Lokalförvaltning S1314 Socialskydds-fonder
G0 Ändamål, totalt 50 177 13 627 33 033 3 517
G01 Allmän offentlig förvaltning 5 591 2 758 2 806 27
G02 Försvar 2 780 2 780 - -
G03 Samhällskydd och rättsskipning 2 298 1 830 468 -
G04 Näringslivfrågor 4 525 3 213 1 312 -
G05 Miljöskydd 327 262 65 -
G06 Bostadsförsörjning och samhällsutveckling 277 73 204 -
G07 Hälso- och sjukvård 12 884 152 10 614 2 118
G08 Fritidsverksamenhet, kultur och religion 1 849 513 1 336 -
G09 Utbildning 9 519 1 671 7 795 53
G10 Social trygghet 10 127 375 8 433 1 319

Källa: Nationalräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jukka Hytönen 029 551 3484, kansantalous@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 30.1.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Den offentliga sektorns utgifter efter ändamål [e-publikation].
ISSN=1798-081X. 2013, Tabellbilaga 2. Den offentliga sektorns konsumtionsutgifter efter ändamål och sector 2013 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.10.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jmete/2013/jmete_2013_2015-01-30_tau_002_sv.html