Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Kommunalekonomin efter utgiftsslag 2010=100, Q3/2017 (preliminär)

Utgiftsslag Indextal Kvartalförändring, % Årförändring, %
Totalt (1-3), exkl. affärsverken 107,5 0,0 -1,6
1. Driftskostnader 108,5 0,0 -1,6
1.1. Personalkostnader 106,2 0,1 -3,5
1.1.1. Löner och arvoden 110,1 0,1 -1,1
1.1.2. Socialförsäkringsavgifter 93,2 0,1 -12,2
1.1.3. Betalda pensioner 110,6 0,0 0,6
1.2. Köp av varor och tjänster 109,8 0,0 -0,7
1.2.1. Material, förnödenheter och varor 110,6 -0,3 1,7
1.2.2. Köp av tjänster 109,7 0,0 -1,1
1.3. Övriga driftskostnader 109,7 0,0 -0,1
1.3.1. Interna hyresutgifter och överföringar 109,9 -0,1 0,5
1.3.2. Övriga driftskostnader, övriga 109,5 0,1 -0,5
1.4. Avskrivningar och nedskrivningar 110,9 -0,3 0,4
1.4.1. Avskrivningar 110,9 -0,3 0,4
2. Investeringsutgifter 103,8 0,0 -0,4
3. Finansieringsutgifter 29,6 -5,1 -35,2
4. Affärsverken 108,2 -0,1 -0,7
SSS Totalt, inkl. affärsverken 107,6 0,0 -1,6

Källa: Prisindex för offentliga utgifter 2005=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Mäkinen 029 551 2955, Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 27.10.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Prisindex för offentliga utgifter [e-publikation].
ISSN=1798-4513. 3:e kvartalet 2017, Tabellbilaga 1. Kommunalekonomin efter utgiftsslag 2010=100, Q3/2017 (preliminär) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jmhi/2017/03/jmhi_2017_03_2017-10-27_tau_001_sv.html