Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska). Revideringen beskriver skillnaden (i procentenhet) mellan senaste och första offentliggörandets årsförändringprocenter. Första offentliggörandet hänvisar till den tidpunkt då den preliminära uppgiften om referensperioden publicerades första gången

Revidering av årsförändringar av prisindexen för offentliga utgifter

Index och årskvartal Årsförändring (%) Revidering (%-enheter)
Senaste offentliggörandet 15.6.2018 (%) 1:a offentliggörandet (%)
Statsekonomin I/2017 -0,6 -0,6 0,0
II/2017 -0,8 -0,8 0,0
III/2017 -0,8 -0,8 0,0
IV/2017 -0,7 -0,7 0,0
Kommunalekonomin I/2017 -1,3 -1,2 -0,1
II/2017 -1,6 -1,6 0,0
III/2017 -1,6 -1,6 0,0
IV/2017 -1,5 -1,5 0,0
Prisindex för den kommunala basservicen I/2017 -1,7 -1,7 0,0
II/2017 -1,9 -1,9 0,0
III/2017 -1,9 -1,9 0,0
IV/2017 . . .

Källa: Prisindex för offentliga utgifter 2010=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Mäkinen 029 551 2955, Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.6.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Prisindex för offentliga utgifter [e-publikation].
ISSN=1798-4513. 1:a kvartalet 2018, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jmhi/2018/01/jmhi_2018_01_2018-06-15_rev_001_sv.html