Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Statsekonomin efter förvaltningsområde 2010=100, Q1/2018 (preliminär)

Förvaltningsområde Indextal Kvartalförändring, % Årförändring, %
SSS Statsekonomin totalt 109,4 -0,1 0,2
01 Allmän förvaltning 111,2 0,0 0,3
02 Utrikesministeriet 113,8 0,0 0,1
03 Inrikesministeriet 110,2 -0,3 0,4
031 Polisen 109,8 -0,4 0,4
032 Gränsbevakningsväsendet 109,2 -0,7 0,1
033 Övriga, Inrikesministeriet 112,2 0,2 0,6
04 Försvarsministeriet 115,7 -0,1 0,8
05 Finansministeriet 110,1 0,0 0,2
06 Undervisningsministeriet 107,0 -0,4 0,0
062 Undervisningsministeriet - övriga 107,0 -0,4 0,0
07 Jord- och skogsbruksministeriet 112,8 0,0 0,4
08 Kommunikationsministeriet 113,7 0,5 1,0
09 Arbets- och näringsministeriet 110,8 -0,1 0,3
10 Social- och hälsovårdsministeriet 106,4 0,0 0,1
11 Miljöministeriet 111,9 0,0 0,4

Källa: Prisindex för offentliga utgifter 2010=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Mäkinen 029 551 2955, Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.6.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Prisindex för offentliga utgifter [e-publikation].
ISSN=1798-4513. 1:a kvartalet 2018, Tabellbilaga 4. Statsekonomin efter förvaltningsområde 2010=100, Q1/2018 (preliminär) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 10.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jmhi/2018/01/jmhi_2018_01_2018-06-15_tau_004_sv.html