Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Kommunalekonomin efter uppgiftsområde 2015=100, Q2/2019 (preliminär)

Uppgiftsområde Indextal Kvartalförändring, % Årförändring, %
SSS Totalt, inkl. affärsverken 102,3 2,0 2,4
11 Allmän förvaltning 102,9 2,0 2,5
12 Social- och hälsovård 102,9 2,1 2,6
121 Socialvård 103,4 2,3 2,9
122 Hälsovård 102,6 2,0 2,4
13 Undervisnings- och kulturverksamhet 101,2 2,0 2,5
131 Undervisningsverksamhet 101,0 2,0 2,5
132 Kulturverksamhet 102,4 1,8 2,3
14 Övriga tjänster 102,2 1,5 1,8
15 Affärsverksamhet 104,1 1,4 1,9

Källa: Prisindex för offentliga utgifter 2015=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Laura Haapala 029 551 3075, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 11.9.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Prisindex för offentliga utgifter [e-publikation].
ISSN=1798-4513. 2:a kvartalet 2019, Tabellbilaga 2. Kommunalekonomin efter uppgiftsområde 2015=100, Q2/2019 (preliminär) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jmhi/2019/02/jmhi_2019_02_2019-09-11_tau_002_sv.html