Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Kommunalekonomin efter uppgiftsområde 2015=100, Q4/2019 (preliminär)

Uppgiftsområde Indextal Kvartalförändring, % Årförändring, %
SSS Totalt, inkl. affärsverken 102,4 0,1 1,8
11 Allmän förvaltning 103,0 0,1 1,6
12 Social- och hälsovård 103,1 0,2 2,2
121 Socialvård 103,6 0,1 2,5
122 Hälsovård 102,8 0,1 2,0
13 Undervisnings- och kulturverksamhet 101,4 0,1 2,1
131 Undervisningsverksamhet 101,2 0,1 2,1
132 Kulturverksamhet 102,5 0,1 1,7
14 Övriga tjänster 102,1 0,0 0,7
15 Affärsverksamhet 104,0 0,0 1,1

Källa: Prisindex för offentliga utgifter 2015=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jan Nokkala


Uppdaterad 13.2.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Prisindex för offentliga utgifter [e-publikation].
ISSN=1798-4513. 4:e kvartalet 2019, Tabellbilaga 2. Kommunalekonomin efter uppgiftsområde 2015=100, Q4/2019 (preliminär) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jmhi/2019/04/jmhi_2019_04_2020-02-13_tau_002_sv.html