Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Statsekonomin efter utgiftsslag 2015=100, Q4/2019 (preliminär)

Utgiftsslag Indextal Kvartalförändring, % Årförändring, %
SSS Statsekonomin totalt 101,9 0,1 1,3
1. Konsumtionsutgifter 103,5 0,1 2,1
1.1. Löner och övriga personalkostnader 102,8 0,1 3,2
1.1.1. Löner och arvoden 105,8 0,1 3,1
1.1.2. Socialförsäkringsavgifter 89,6 0,1 4,1
1.2. Betalda pensioner 102,6 0,0 1,4
1.3. Varor och tjänster 105,1 -0,1 1,4
2. Transfereringar 101,3 0,1 1,0
2.1. Transfereringar till kommuner 102,7 0,1 1,8
2.2. Transfereringar till näringslivet 105,3 0,0 0,4
2.3. Transfereringar till hushåll 98,9 0,0 0,0
2.4. Transfereringar till allmännyttiga samfund 100,7 0,0 1,2
2.5. Betalningsandelar till EU 102,6 0,0 2,0
2.6. Transferering till utlandet 102,6 0,0 2,0
3. Realinvesteringar 102,0 0,0 0,4
4. Finansinvesteringar 105,3 0,0 0,4
5. Övriga utgifter 103,6 0,2 0,8

Källa: Prisindex för offentliga utgifter 2015=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jan Nokkala


Uppdaterad 13.2.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Prisindex för offentliga utgifter [e-publikation].
ISSN=1798-4513. 4:e kvartalet 2019, Tabellbilaga 3. Statsekonomin efter utgiftsslag 2015=100, Q4/2019 (preliminär) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jmhi/2019/04/jmhi_2019_04_2020-02-13_tau_003_sv.html