Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Statsekonomin efter utgiftsslag 2015=100, Q1/2021 (preliminär)

Utgiftsslag Indextal Kvartalförändring, % Årförändring, %
SSS Statsekonomin totalt 103,7 0,5 1,1
1. Konsumtionsutgifter 105,3 0,6 1,2
1.1. Löner och övriga personalkostnader 104,8 0,3 1,6
1.1.1. Löner och arvoden 107,4 0,1 1,3
1.1.2. Socialförsäkringsavgifter 93,2 1,3 2,8
1.2. Betalda pensioner 104,4 0,5 0,5
1.3. Varor och tjänster 106,9 1,0 1,4
2. Transfereringar 103,1 0,5 1,1
2.1. Transfereringar till kommuner 104,8 0,4 1,7
2.2. Transfereringar till näringslivet 106,2 1,5 1,5
2.3. Transfereringar till hushåll 100,3 0,4 0,4
2.4. Transfereringar till allmännyttiga samfund 102,9 0,5 1,5
2.5. Betalningsandelar till EU 106,0 0,0 0,0
2.6. Transferering till utlandet 106,0 0,0 0,0
3. Realinvesteringar 101,4 0,1 -0,7
4. Finansinvesteringar 106,2 1,5 1,5
5. Övriga utgifter 104,6 0,8 1,1

Källa: Prisindex för offentliga utgifter 2015=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 16.6.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Prisindex för offentliga utgifter [e-publikation].
ISSN=1798-4513. 1:a kvartalet 2021, Tabellbilaga 3. Statsekonomin efter utgiftsslag 2015=100, Q1/2021 (preliminär) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jmhi/2021/01/jmhi_2021_01_2021-06-16_tau_003_sv.html