Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkisten menojen hintaindeksi on uudistettu

Julkisten menojen hintaindeksi (JMHI) on uudistettu ja sen perusvuodeksi on muutettu 2005. Uudistetussa julkisten menojen hintaindeksissä valtiontalouden indeksin painorakenne on vuoden 2008 valtion tilinpäätöksen mukainen samoin kuin kuntatalouden indeksin painot ovat kaikkien kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2008 tilinpäätösten mukaiset.

Valtiontalouden hallinnonaloittainen rakenne muuttui, kun kauppa- ja teollisuusministeriö sekä työministeriö yhdistyivät työ- ja elinkeinoministeriöksi (TEM). Lisäksi Opetusministeriön kohdalla ammattikorkeakoulujen alaindeksiä ei enää tuoteta. Valtion menolajit samoin kuin kuntatalouden tehtävä- ja menolajeittaiset luokitukset ovat säilyneet ennallaan.

Kaikki uuden perusvuoden mukaiset indeksipisteluvut on saatavana Tilastokeskuksen StatFin -tietokannasta vuoden 2005 I neljänneksestä lähtien. Vanhojen indeksien pistelukuja on jatkettu ketjuttamalla ja niitä julkaistaan myös StatFin -tietokannassa. Ketjutusajankohta on IV neljännes 2008. Vanhojen indeksien pisteluvut muuttuvat uusimman julkisten menojen hintaindeksin muutoksia vastaavasti.


Päivitetty 23.6.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisten menojen hintaindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-4505. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/jmhi/jmhi_2010-06-23_uut_001.html