Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Julkaistu: 31.8.2007

Julkisen sektorin ympäristönsuojeluinvestoinnit vähenivät

Julkisen sektorin ympäristönsuojeluinvestoinnit vähenivät merkittävästi vuonna 2005. Vuonna 2005 ympäristönsuojeluinvestoinnit olivat 110 miljoonaa euroa, eli alimmillaan yli 10 vuoteen. Investointien väheneminen johtuu pääosin kuntasektorilla tehdyistä vesilaitosten yksityistämisistä. Julkisen sektorin toimintamenot ympäristönsuojeluun sitä vastoin kasvoivat hieman edellisiin vuosiin verrattuna.

Julkisen sektorin ympäristönsuojelumenot olivat vuonna 2005 yhteensä noin 1 050 miljoonaa euroa. Niistä rahoitettiin tuloilla puolet eli 550 miljoonaa euroa. Valtion osuus menoista oli 56 prosenttia ja kuntien 44 prosenttia. Julkisen sektorin menoista suurin osa oli toimintamenoja, 640 miljoonaa euroa. Investointeja tehtiin 110 miljoonalla eurolla ja avustuksia ympäristönsuojeluun maksettiin 310 miljoonaa euroa.

Valtion ympäristönsuojelun toimintamenot olivat 260 miljoonaa euroa vuonna 2005. Ne sisälsivät lähinnä hallinto- ja hankintamenoja. Valtio maksoi investointi- ja muita avustuksia yhteensä 310 miljoonaa euroa, joista suurin osa meni maatalouden ympäristötukena maataloudelle ja pienempi osa yrityksille. Maatalouden ympäristötuen määrä on pysynyt varsin vakaana koko 2000-luvun. Valtio vastasi näiden edellä mainittujen tukien lisäksi yhteensä 200 miljoonan euron suuruisista ympäristön tutkimus- ja kehittämishankkeista.

Kuntien ympäristönsuojelun toimintamenot olivat noin 370 miljoonaa euroa vuonna 2005. Kuntien investoinnit, 95 miljoonaa euroa, ohjautuivat suurimmaksi osaksi jätevesihuollolle ja jätehuollolle, vähäisemmässä määrin hallintoon ja muuhun ympäristönsuojeluun. Kuntien ympäristösuojeluinvestointien määrä saattaa vaihdella vuosittain huomattavastikin. Toimintamenot ja suurimman osan ympäristönsuojeluinvestoinneista kunnat pystyvät kattamaan jätevesi- ja jätehuoltotuloilla, osittain investoinnit maksetaan valtion tuella.

Julkisen sektorin investointi- ja toimintamenot ympäristönsuojeluun 1994-2005

Ei sisällä tutkimus- ja kehittämistoimintaa, maksettuja avustuksia eikä laskennallisia eriä (korot ja poistot).

Lähde: Julkisen sektorin ympäristönsuojelumenot 2005. Tilastokeskus

Vastaava tilastojohtaja: Kaija Hovi

Lisätietoja: Annika Miettinen (09) 1734 3228, ymparisto.energia@tilastokeskus.fi

Taulukot

Tietokantataulukot

Julkisen sektorin ympäristönsuojelumenot

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 31.8.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisen sektorin ympäristönsuojelumenot [verkkojulkaisu].
ISSN=2323-1572. 2005. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/jsys/2005/jsys_2005_2007-08-31_tie_001.html