Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Julkaistu: 8.4.2014

Julkisen sektorin ympäristönsuojelumenot kasvoivat hieman vuonna 2012

Julkisen sektorin ympäristönsuojelumenot olivat Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2012 noin 1,5 miljardia euroa. Edellisvuosiin verrattuna menot kasvoivat hieman. Valtion osuus menoista oli 54 prosenttia ja kuntien sekä kuntayhtymien osuus 46 prosenttia.

Julkisen sektorin ympäristönsuojelumenot 2007–2012

Julkisen sektorin ympäristönsuojelumenot 2007–2012

Julkisen sektorin ympäristönsuojelumenoista suurin osa, 778 miljoonaa euroa, oli toimintamenoja. Ympäristönsuojelun avustuksia maksettiin 508 miljoonaa euroa, ja investointimenot olivat 193 miljoonaa euroa. Maksettujen avustusten määrä kasvoi 77 miljoonaa euroa edellisestä vuodesta, mikä johtui lähinnä EU:n ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi käyttöön otetuista uusiutuvan energian tuista. Toimintamenot lisääntyivät 60 miljoonaa euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Investointeihin sen sijaan käytettiin 12 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuotta aiemmin. Ympäristönsuojeluun liittyvillä tuloilla ympäristönsuojelumenoista rahoitettiin lähes puolet.

Julkisen sektorin ympäristönsuojelumenojen tiedot julkaistaan sulautettuna, eli valtion ja kuntien väliset rahansiirrot on vähennetty julkisen sektorin yhteiseristä. Toimintamenot eivät sisällä korkoja ja poistoja.

Julkisen sektorin avustukset ympäristönsuojeluun maksoi pääosin valtio. Investointi- ja muut avustukset olivatkin valtion suurin ympäristönsuojelun menoerä, yhteensä 512 miljoonaa euroa. Eniten avustuksia valtio maksoi maatalouden ympäristötukena. Merkittävän osan tästä tuesta rahoitti kuitenkin Euroopan unioni. Ympäristönsuojelun toimintamenoihin valtio käytti 277 miljoonaa euroa. Ne sisälsivät lähinnä hallinto- ja hankintamenoja. Ympäristönsuojelun investointeja valtio teki 20 miljoonan euron edestä, lähes saman verran kuin edellisenä vuonna.

Kuntien ja kuntayhtymien sekä niiden liikelaitosten ympäristönsuojelumenoista suurin osa, 500 miljoonaa euroa, kului toimintamenoihin. Ympäristönsuojelun investointeihin kunnat ja kuntayhtymät käyttivät 172 miljoonaa euroa ja avustuksiin vajaat 4 miljoonaa euroa. Investointimenot olivat 10 miljoonaa euroa pienemmät kuin vuotta aiemmin.

Julkisen sektorin ympäristönsuojelumenoista käytettiin vuonna 2012 lähes puolet jätevesihuoltoon ja vesiensuojeluun. Jätehuoltoon menoista kului 11 prosenttia ja luonnonsuojeluun 5 prosenttia. Runsas kolmannes ympäristönsuojelumenoista kohdentui hallintoon ja muuhun ympäristönsuojeluun, kuten esimerkiksi ilmastonsuojeluun tai toimenpiteisiin, jotka vaikuttavat moneen ympäristönsuojelun osa-alueeseen.


Lähde: Julkisen sektorin ympäristönsuojelumenot 2012, Tilastokeskus

Lisätietoja: Merja Eskelinen 09 1734 3255, Jukka Muukkonen 09 1734 3224, ymparisto.energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (246,4 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Julkisen sektorin ympäristönsuojelumenot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 8.4.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisen sektorin ympäristönsuojelumenot [verkkojulkaisu].
ISSN=2323-1572. 2012. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/jsys/2012/jsys_2012_2014-04-08_tie_001_fi.html