Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 21.12.2007

Den offentliga sektorns inkomster ökade mer än utgifterna under 3:e kvartalet 2007

Den offentliga sektorns inkomster ökade under det tredje kvartalet år 2007 med 4,6 procent vid jämförelse av icke säsongrensade uppgifter med motsvarande uppgifter året innan. Av inkomsterna fanns den största ökningen bland inkomstskatterna, socialskyddsavgifterna och kapitalinkomsterna. Beskattningsutfallet för produktions- och importskatter minskade. Den offentliga sektorns utgifter ökade på motsvarande sätt med 3,7 procent. Av utgifterna visade insatsförbrukningen, sociala förmåner andra än in natura samt löntagarersättningar den största ökningen. Den offentliga sektorn består av staten, lokalförvaltning och socialskyddsfonder. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik "Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis".

Uppgifterna för de två senaste åren är preliminära och preciseras när nationalräkenskapernas årsuppgifter preciseras. I figuren har trenden beräknats med Tramo/Seats-metoden. Trenden kan bli mer exakt under de kommande perioderna, när de preliminära observationerna preciseras. I och med att tidsserierna för årsräkenskaperna justeras ändras också tidsserierna i den här statistiken. Uppgifterna baserar sig på de uppgifter om den ekonomiska utvecklingen som var tillgängliga före 18.12.2007. Uppgifterna justeras nästa gång i slutet av mars 2008.

Den offentliga sektorns totalinkomster och totalutgifter 2000-2007

Källa: Den offentliga sektorns inkomster och utgifter, 3:e kvartalet 2007. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jouni Pulkka (09) 1734 3532, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 21.12.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9374. 3:e kvartalet 2007. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jtume/2007/03/jtume_2007_03_2007-12-21_tie_001_sv.html