Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 30.6.2010

Ökande utgifter och minskande inkomster försvagade den offentliga sektorns finansiella ställning

Den offentliga sektorns inkomster minskade under första kvartalet år 2010 med 0,4 procent vid jämförelse av icke säsongrensade uppgifter med motsvarande uppgifter året innan. Av inkomsterna minskade inkomstskatterna och de erhållna socialskyddsavgifterna mest, medan kapitalinkomsterna ökade mest. Den offentliga sektorns utgifter ökade med 3,9 procent. Av utgifterna visade insatsförbrukningen, utbetalda sociala förmåner andra än in natura samt löntagarersättningar den största ökningen. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik "Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis".

Den offentliga sektorns totalinkomster och totalutgifter 2000-2010

Den offentliga sektorns totalinkomster och totalutgifter 2000-2010

Den offentliga sektorns inkomster minskade med 0,1 miljarder euro. Utgifterna ökade med 0,9 miljarder euro. På grund av minskningen av inkomster och ökningen av utgifter försvagades den offentliga sektorns finansiella ställning (nettoutlåning) med 1,0 miljarder euro jämfört med motsvarande kvartal året innan och visade 1,5 miljarder euro minus. Den offentliga sektorn består av staten, socialskyddsfonder och lokalförvaltningen.

Uppgifterna för de två senaste åren är preliminära och revideras när nationalräkenskapernas årsuppgifter revideras. I figuren har trenden beräknats med Tramo/Seats-metoden. Trenden kan revideras under de kommande perioderna, när de preliminära observationerna revideras. I och med att tidsserierna för årsräkenskaperna revideras ändras också tidsserierna i den här statistiken. Uppgifterna baserar sig på de uppgifter om den ekonomiska utvecklingen som var tillgängliga före 28.6.2010. Uppgifterna revideras nästa gång i slutet av september 2010.


Källa: Den offentliga sektorns inkomster och utgifter, 1:a kvartalet 2010. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jouni Pulkka (09) 1734 3532, Teuvo Laukkarinen (09) 1734 3315, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Publikationen i pdf-format (217,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Figurer

Uppdaterad 30.06.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9374. 1:a kvartalet 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jtume/2010/01/jtume_2010_01_2010-06-30_tie_001_sv.html