Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.Förändring av den offentliga sektorns inkomster och utgifter 2010/2

  2010/2–2009/2
förändring
mn €
2010/2–2009/2
%
2010/2–2010/1
%
1)
Inkomster totalt 780 3,1 1,2
Skatter 726 5,2 ..
Socialskyddsavgiftert 320 5,6 ..
Övriga inkomster –266 –4,7  
Utgifter totalt 691 2,9 0,7
Löntagarersättningar 164 2,6 ..
Räntor –36 –6,6 ..
Sociala förmåner 157 1,8 ..
Övriga utgifter 406 5,0 ..
1) Förändringen av totalinkomsterna och totalutgifter från föregående kvartal har beräknats på basis av de säsongsrensade tidsserierna.

Källa: Den offentliga sektorns inkomster och utgifter, 2:a kvartalet 2010. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jouni Pulkka (09) 1734 3532, Teuvo Laukkarinen (09) 1734 3315, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö


Uppdaterad 30.9.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9374. 2:a kvartalet 2010, Tabellbilaga 1.Förändring av den offentliga sektorns inkomster och utgifter 2010/2 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jtume/2010/02/jtume_2010_02_2010-09-30_tau_001_sv.html