Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.Förändring av den offentliga sektorns inkomster och utgifter 2011/2

  2011/2–2010/2
förändring
mn €
2011/2–2010/2
%
2011/1–2011/2
%
1)
Inkomster totalt 2024 7,9 0,6
Skatter 1406 9,5 ..
Socialskyddsavgiftert 172 2,9 ..
Övriga inkomster 446 1,5 ..
Utgifter totalt 562 1,5 0
Löntagarersättningar 238 3,6 ..
Räntor 2 0,4 ..
Sociala förmåner 191 2,0 ..
Övriga utgifter 131 1,7 ..
1) Förändringen av totalinkomsterna och totalutgifter från föregående kvartal har beräknats på basis av de säsongsrensade tidsserierna.

Källa: Den offentliga sektorns inkomster och utgifter, 2:a kvartalet 2011. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jouni Pulkka (09) 1734 3532, Teuvo Laukkarinen (09) 1734 3315, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö


Uppdaterad 30.9.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9374. 2:a kvartalet 2011, Tabellbilaga 1.Förändring av den offentliga sektorns inkomster och utgifter 2011/2 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jtume/2011/02/jtume_2011_02_2011-09-30_tau_001_sv.html