Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Den säsongrensade förändringen från föregående kvartal, %

  1:a offentliggörandet (%) Senaste offentliggörandet (%) Revision, procentenheter
Sektor Ekonomisk transaktion Kvartal      
Offentlig sektor Totalinkomster 2012, 1:a kvartalet 3,8 3,2 -0,6
2012, 2:a kvartalet -2,5 -2,1 0,4
2012, 3:e kvartalet 0,8 0,3 -0,5
2012, 4:e kvartalet 1,0 0,8 -0,2
Totaluttgifter 2012, 1:a kvartalet 1,6 1,2 -0,4
2012, 2:a kvartalet 0,0 1,6 1,6
2012, 3:e kvartalet 0,9 0,8 -0,1
2012, 4:e kvartalet -1,0 -0,3 0,7
Staten Totalinkomster 2012, 1:a kvartalet 5,9 3,5 -2,4
2012, 2:a kvartalet -3,9 -3,7 0,2
2012, 3:e kvartalet 0,0 0,4 0,4
2012, 4:e kvartalet 2,1 1,9 -0,2
Totaluttgifter 2012, 1:a kvartalet 1,4 0,0 -1,4
2012, 2:a kvartalet -1,4 1,4 2,8
2012, 3:e kvartalet 0,2 0,7 0,5
2012, 4:e kvartalet -1,9 -0,4 1,5
Lokalförvaltning Totalinkomster 2012, 1:a kvartalet 1,3 1,4 0,1
2012, 2:a kvartalet 0,6 -0,1 -0,7
2012, 3:e kvartalet 1,2 0,6 -0,6
2012, 4:e kvartalet -0,6 -0,5 0,1
Totaluttgifter 2012, 1:a kvartalet 1,9 1,1 -0,8
2012, 2:a kvartalet 0,1 0,4 0,3
2012, 3:e kvartalet 0,3 1,2 0,9
2012, 4:e kvartalet 0,3 0,1 -0,2
Arbetspensionsanstalter Totalinkomster 2012, 1:a kvartalet 1,0 2,7 1,7
2012, 2:a kvartalet -0,7 -0,3 0,4
2012, 3:e kvartalet 1,8 -0,5 -2,3
2012, 4:e kvartalet 0,5 -0,1 -0,6
Totaluttgifter 2012, 1:a kvartalet 3,6 4,0 0,4
2012, 2:a kvartalet 2,1 1,5 -0,6
2012, 3:e kvartalet 1,3 0,7 -0,6
2012, 4:e kvartalet 0,6 0,6 0,0
Övriga socialskyddsfonder Totalinkomster 2012, 1:a kvartalet 9,0 7,3 -1,7
2012, 2:a kvartalet -7,4 -5,0 2,4
2012, 3:e kvartalet -0,2 0,9 1,1
2012, 4:e kvartalet 5,7 5,7 0,0
Totaluttgifter 2012, 1:a kvartalet 2,6 4,5 1,9
2012, 2:a kvartalet -0,9 -0,3 0,6
2012, 3:e kvartalet 3,3 -0,2 -3,5
2012, 4:e kvartalet 2,9 2,8 -0,1

Förändring från året innan, %

  1:a offentliggörandet (%) Senaste offentliggörandet (%) Revision, procentenheter
Sektor Ekonomisk transaktion Kvartal      
Offentlig sektor Totalinkomster 2012, 1:a kvartalet 7,9 6,1 -1,8
2012, 2:a kvartalet 0,9 1,3 0,4
2012, 3:e kvartalet 1,2 0,4 -0,8
2012, 4:e kvartalet 1,8 1,6 -0,2
Totaluttgifter 2012, 1:a kvartalet 3,5 5,5 2,0
2012, 2:a kvartalet 3,0 5,0 2,0
2012, 3:e kvartalet 6,5 5,3 -1,2
2012, 4:e kvartalet 1,5 2,2 0,7
Staten Totalinkomster 2012, 1:a kvartalet 10,7 8,1 -2,6
2012, 2:a kvartalet -0,6 0,5 1,1
2012, 3:e kvartalet -0,7 -1,5 -0,8
2012, 4:e kvartalet 1,6 1,5 -0,1
Totaluttgifter 2012, 1:a kvartalet 5,1 6,3 1,2
2012, 2:a kvartalet 2,5 4,9 2,4
2012, 3:e kvartalet 5,2 4,2 -1,0
2012, 4:e kvartalet -1,2 0,1 1,3
Lokalförvaltning Totalinkomster 2012, 1:a kvartalet 5,0 4,1 -0,9
2012, 2:a kvartalet 3,5 2,3 -1,2
2012, 3:e kvartalet 3,6 2,0 -1,6
2012, 4:e kvartalet 0,6 0,3 -0,3
Totaluttgifter 2012, 1:a kvartalet 6,2 6,8 0,6
2012, 2:a kvartalet 4,0 4,3 0,3
2012, 3:e kvartalet 4,3 4,9 0,6
2012, 4:e kvartalet 2,7 2,6 -0,1
Arbetspensionsanstalter Totalinkomster 2012, 1:a kvartalet 7,7 5,9 -1,8
2012, 2:a kvartalet 1,5 1,7 0,2
2012, 3:e kvartalet 1,8 1,1 -0,7
2012, 4:e kvartalet 2,5 2,2 -0,3
Totaluttgifter 2012, 1:a kvartalet 7,6 5,3 -2,3
2012, 2:a kvartalet 8,3 6,5 -1,8
2012, 3:e kvartalet 8,4 6,5 -1,9
2012, 4:e kvartalet 6,3 6,3 0,0
Övriga socialskyddsfonder Totalinkomster 2012, 1:a kvartalet 8,1 9,2 1,1
2012, 2:a kvartalet 2,9 4,7 1,8
2012, 3:e kvartalet 2,4 4,0 1,6
2012, 4:e kvartalet 8,8 8,8 0,0
Totaluttgifter 2012, 1:a kvartalet -5,7 4,3 10,0
2012, 2:a kvartalet -2,9 3,9 6,8
2012, 3:e kvartalet 8,0 4,1 -3,9
2012, 4:e kvartalet 7,2 7,1 -0,1

Källa: Den offentliga sektorns inkomster och utgifter, 1:a kvartalet 2013. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jouni Pulkka 09 1734 3532, Teuvo Laukkarinen 09 1734 3315, Anu Karhu 09 1734 3325, Jukka Hytönen 09 1734 3484, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 28.06.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9374. 1:a kvartalet 2013, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 31.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jtume/2013/01/jtume_2013_01_2013-06-28_rev_001_sv.html