Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.Förändring av den offentliga sektorns inkomster och utgifter 2014/2

  2014/2–2013/2
förändring
mn €
2014/2–2013/2
%
2014/2–2014/1
%
1)
Offentliga sektorns inkomster totalt 144 0,5 -1,2
Staten –333 –2,3 -0,8
Lokalförvaltning –140 –1,1 -1,5
Arbetspensionsanstalte 265 3,9 1,0
Övriga Socialskyddfonder 371 8,9 3,6
Konsolidering 2) -19 .. ..
Offentliga sektorns utgifter totalt 250 0,9 –1,1
Staten 5 0,0 -0,2
Lokalförvaltning –125 –1,0 -0,4
Arbetspensionsanstalte 184 3,3 0,5
Övriga Socialskyddfonder 205 4,7 0,4
Konsolidering 2) -19 .. ..
1) Förändringen av totalinkomsterna och totalutgifter från föregående kvartal har beräknats på basis av de säsongsrensade tidsserierna.
2) Transaktionerna av räntor, andra löpande transfereringar, investeringsbidrag ,och andra kapitaltransfereringar är konsoliderade inom den offentliga sektorn. Övriga transaktioner är inte konsoliderade.

Källa: Den offentliga sektorns inkomster och utgifter, 2:a kvartalet 2014. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jouni Pulkka 0295513532, Teuvo Laukkarinen 0295513315, Anu Karhu 0295513325, Kirsi Peltonen 0295513464, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 25.09.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9374. 2:a kvartalet 2014, Tabellbilaga 1.Förändring av den offentliga sektorns inkomster och utgifter 2014/2 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jtume/2014/02/jtume_2014_02_2014-09-25_tau_001_sv.html