Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.Förändring av den offentliga sektorns inkomster och utgifter 2016/1

  2016/1–2015/1
förändring
mn €
2016/1–2015/1
%
2016/1–2015/4
%
1)
Offentliga sektorns inkomster totalt 850 3,0 -0,4
Staten 449 3,7 -2,0
Lokalförvaltning -81 -0,7 -0,1
Arbetspensionsanstalter -20 -0,3 -0,7
Övriga socialskyddsfonder 215 4,7 1,8
Konsolidering 2) 287 .. ..
Offentliga sektorns utgifter totalt -59 -0,2 -1,4
Staten -509 -3,4 -2,2
Lokalförvaltning 84 0,7 -0,6
Arbetspensionsanstalter 40 0,6 -1,6
Övriga socialskyddsfonder 39 0,8 -1,5
Konsolidering 2) 287 .. ..
1) Förändringen av totalinkomsterna och totalutgifter från föregående kvartal har beräknats på basis av de säsongsrensade tidsserierna.
2) Transaktionerna av räntor, andra löpande transfereringar, investeringsbidrag ,och andra kapitaltransfereringar är konsoliderade inom den offentliga sektorn. Övriga transaktioner är inte konsoliderade.

Källa: Den offentliga sektorns inkomster och utgifter, 1:a kvartalet 2016. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jouni Pulkka 029 551 3532, Teuvo Laukkarinen 029 551 3315, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 22.06.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9374. 1:a kvartalet 2016, Tabellbilaga 1.Förändring av den offentliga sektorns inkomster och utgifter 2016/1 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jtume/2016/01/jtume_2016_01_2016-06-22_tau_001_sv.html