Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.Förändring av den offentliga sektorns inkomster och utgifter 2017/4

  2017/4–2016/4
förändring
mn €
2017/4–2016/4
%
2017/4–2017/3
%
1)
Offentliga sektorns inkomster totalt 844 3,0 2,2
Staten 340 2,5 2,6
Lokalförvaltning 488 4,5 3,3
Arbetspensionsanstalter 196 3,0 1,2
Övriga socialskyddsfonder -87 -1,8 -1,3
Konsolidering 2) -93 .. ..
Offentliga sektorns utgifter totalt -410 -1,3 -2,8
Staten -52 -0,3 -1,7
Lokalförvaltning -376 -2,8 -2,6
Arbetspensionsanstalter 149 2,4 -1,3
Övriga socialskyddsfonder -38 -0,8 -2,1
Konsolidering 2) -93 .. ..
1) Förändringen av totalinkomsterna och totalutgifter från föregående kvartal har beräknats på basis av de säsongsrensade tidsserierna.
2) Transaktionerna av räntor, andra löpande transfereringar, investeringsbidrag ,och andra kapitaltransfereringar är konsoliderade inom den offentliga sektorn. Övriga transaktioner är inte konsoliderade.

Källa: Den offentliga sektorns inkomster och utgifter, 4:e kvartalet 2017. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jouni Pulkka 029 551 3532, Teuvo Laukkarinen 029 551 3315, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 16.03.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9374. 4:e kvartalet 2017, Tabellbilaga 1.Förändring av den offentliga sektorns inkomster och utgifter 2017/4 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jtume/2017/04/jtume_2017_04_2018-03-16_tau_001_sv.html