Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Den säsongrensade förändringen från föregående kvartal, %

  1:a offentliggörandet (%) Senaste offentliggörandet (%) Revision, procentenheter
Sektor Ekonomisk transaktion Kvartal      
Offentlig sektor Totalinkomster 2017, 1:a kvartalet 0,5 0,0 -0,5
2017, 2:a kvartalet 2,4 2,3 -0,1
2017, 3:e kvartalet -1,5 -1,3 0,2
2017, 4:e kvartalet 2,2 2,3 0,1
Totalutgifter 2017, 1:a kvartalet 0,1 -0,5 -0,6
2017, 2:a kvartalet -0,4 0,5 0,9
2017, 3:e kvartalet 1,5 1,0 -0,5
2017, 4:e kvartalet -2,8 -2,3 0,5
Staten Totalinkomster 2017, 1:a kvartalet 1,1 -0,8 -1,9
2017, 2:a kvartalet 4,5 3,8 -0,7
2017, 3:e kvartalet -2,4 -1,4 1,0
2017, 4:e kvartalet 2,6 2,6 0,0
Totalutgifter 2017, 1:a kvartalet -2,3 -0,7 1,6
2017, 2:a kvartalet 0,8 1,3 0,5
2017, 3:e kvartalet 1,8 1,2 -0,6
2017, 4:e kvartalet -1,7 -1,7 0,0
Lokalförvaltning Totalinkomster 2017, 1:a kvartalet -0,4 1,1 1,5
2017, 2:a kvartalet 0,2 0,0 -0,2
2017, 3:e kvartalet 0,1 -0,2 -0,3
2017, 4:e kvartalet 3,3 3,2 -0,1
Totalutgifter 2017, 1:a kvartalet 0,5 -1,1 -1,6
2017, 2:a kvartalet -0,8 -0,6 0,2
2017, 3:e kvartalet 1,2 1,1 -0,1
2017, 4:e kvartalet -2,6 -2,2 0,4
Arbetspensionsanstalter Totalinkomster 2017, 1:a kvartalet 0,7 0,3 -0,4
2017, 2:a kvartalet 0,9 0,4 -0,5
2017, 3:e kvartalet 0,3 0,4 0,1
2017, 4:e kvartalet 1,2 1,1 -0,1
Totalutgifter 2017, 1:a kvartalet 1,9 0,6 -1,3
2017, 2:a kvartalet -0,5 -0,5 0,0
2017, 3:e kvartalet 4,3 3,4 -0,9
2017, 4:e kvartalet -1,3 -1,3 0,0
Övriga socialskyddsfonder Totalinkomster 2017, 1:a kvartalet -0,8 0,5 1,3
2017, 2:a kvartalet 1,6 0,7 -0,9
2017, 3:e kvartalet 1,8 0,6 -1,2
2017, 4:e kvartalet -1,3 -2,7 -1,4
Totalutgifter 2017, 1:a kvartalet 3,3 2,5 -0,8
2017, 2:a kvartalet -0,5 -0,5 0,0
2017, 3:e kvartalet -0,4 -0,7 -0,3
2017, 4:e kvartalet -2,1 -2,0 0,1

Förändring från året innan, %

  1:a offentliggörandet (%) Senaste offentliggörandet (%) Revision, procentenheter
Sektor Ekonomisk transaktion Kvartal      
Offentlig sektor Totalinkomster 2017, 1:a kvartalet 0,8 0,5 -0,3
2017, 2:a kvartalet 3,3 2,7 -0,6
2017, 3:e kvartalet 0,6 -0,5 -1,1
2017, 4:e kvartalet 3,0 3,1 0,1
Totalutgifter 2017, 1:a kvartalet -1,7 -1,2 0,5
2017, 2:a kvartalet -0,9 -0,9 0,0
2017, 3:e kvartalet 1,1 1,0 -0,1
2017, 4:e kvartalet -1,3 -1,4 -0,1
Staten Totalinkomster 2017, 1:a kvartalet 2,1 1,7 -0,4
2017, 2:a kvartalet 6,8 6,2 -0,6
2017, 3:e kvartalet 1,8 0,5 -1,3
2017, 4:e kvartalet 2,5 2,7 0,2
Totalutgifter 2017, 1:a kvartalet -4,1 -2,0 2,1
2017, 2:a kvartalet -2,5 -1,8 0,7
2017, 3:e kvartalet 1,2 1,8 0,6
2017, 4:e kvartalet -0,3 -0,5 -0,2
Lokalförvaltning Totalinkomster 2017, 1:a kvartalet -0,8 0,4 1,2
2017, 2:a kvartalet -0,4 -0,5 -0,1
2017, 3:e kvartalet 0,0 -0,9 -0,9
2017, 4:e kvartalet 4,5 4,5 0,0
Totalutgifter 2017, 1:a kvartalet -0,3 -0,9 -0,6
2017, 2:a kvartalet 0,6 0,3 -0,3
2017, 3:e kvartalet 0,9 0,9 0,0
2017, 4:e kvartalet -2,8 -2,8 0,0
Arbetspensionsanstalter Totalinkomster 2017, 1:a kvartalet 2,1 0,2 -1,9
2017, 2:a kvartalet 2,8 0,5 -2,3
2017, 3:e kvartalet 2,8 0,7 -2,1
2017, 4:e kvartalet 3,0 3,0 0,0
Totalutgifter 2017, 1:a kvartalet 5,0 3,7 -1,3
2017, 2:a kvartalet 1,7 0,2 -1,5
2017, 3:e kvartalet 6,6 4,2 -2,4
2017, 4:e kvartalet 2,4 2,4 0,0
Övriga socialskyddsfonder Totalinkomster 2017, 1:a kvartalet 2,7 2,1 -0,6
2017, 2:a kvartalet -0,1 0,7 0,8
2017, 3:e kvartalet 3,4 4,6 1,2
2017, 4:e kvartalet -1,8 -1,8 0,0
Totalutgifter 2017, 1:a kvartalet 1,5 1,1 -0,4
2017, 2:a kvartalet 0,5 0,1 -0,4
2017, 3:e kvartalet 1,1 0,6 -0,5
2017, 4:e kvartalet -0,8 -0,7 0,1

Källa: Den offentliga sektorns inkomster och utgifter, 1:a kvartalet 2018. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jouni Pulkka 029 551 3532, Teuvo Laukkarinen 029 551 3315, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 21.06.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9374. 1:a kvartalet 2018, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jtume/2018/01/jtume_2018_01_2018-06-21_rev_001_sv.html