Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Den säsongrensade förändringen från föregående kvartal, %

  1:a offentliggörandet (%) Senaste offentliggörandet (%) Revision, procentenheter
Sektor Ekonomisk transaktion Kvartal      
Offentlig sektor Totalinkomster 2017, 2:a kvartalet 2,4 3,4 1,0
2017, 3:e kvartalet -1,5 -1,9 -0,4
2017, 4:e kvartalet 2,2 2,3 0,1
2018, 1:a kvartalet -0,4 0,4 0,8
Totalutgifter 2017, 2:a kvartalet -0,4 0,3 0,7
2017, 3:e kvartalet 1,5 1,5 0,0
2017, 4:e kvartalet -2,8 -2,2 0,6
2018, 1:a kvartalet 2,1 2,6 0,5
Staten Totalinkomster 2017, 2:a kvartalet 4,5 6,1 1,6
2017, 3:e kvartalet -2,4 -3,1 -0,7
2017, 4:e kvartalet 2,6 2,8 0,2
2018, 1:a kvartalet -1,0 0,3 1,3
Totalutgifter 2017, 2:a kvartalet 0,8 1,4 0,6
2017, 3:e kvartalet 1,8 1,4 -0,4
2017, 4:e kvartalet -1,7 -1,7 0,0
2018, 1:a kvartalet -0,7 -0,3 0,4
Lokalförvaltning Totalinkomster 2017, 2:a kvartalet 0,2 1,0 0,8
2017, 3:e kvartalet 0,1 -0,9 -1,0
2017, 4:e kvartalet 3,3 3,0 -0,3
2018, 1:a kvartalet -1,4 -1,3 0,1
Totalutgifter 2017, 2:a kvartalet -0,8 -0,5 0,3
2017, 3:e kvartalet 1,2 1,2 0,0
2017, 4:e kvartalet -2,6 -2,0 0,6
2018, 1:a kvartalet 4,2 4,5 0,3
Arbetspensionsanstalter Totalinkomster 2017, 2:a kvartalet 0,9 0,2 -0,7
2017, 3:e kvartalet 0,3 0,7 0,4
2017, 4:e kvartalet 1,2 1,4 0,2
2018, 1:a kvartalet 0,7 0,9 0,2
Totalutgifter 2017, 2:a kvartalet -0,5 0,0 0,5
2017, 3:e kvartalet 4,3 3,5 -0,8
2017, 4:e kvartalet -1,3 -1,2 0,1
2018, 1:a kvartalet 1,2 0,9 -0,3
Övriga socialskyddsfonder Totalinkomster 2017, 2:a kvartalet 1,6 1,3 -0,3
2017, 3:e kvartalet 1,8 0,2 -1,6
2017, 4:e kvartalet -1,3 -3,2 -1,9
2018, 1:a kvartalet 0,2 -0,4 -0,6
Totalutgifter 2017, 2:a kvartalet -0,5 -0,5 0,0
2017, 3:e kvartalet -0,4 -0,5 -0,1
2017, 4:e kvartalet -2,1 -2,0 0,1
2018, 1:a kvartalet 0,1 0,2 0,1

Förändring från året innan, %

  1:a offentliggörandet (%) Senaste offentliggörandet (%) Revision, procentenheter
Sektor Ekonomisk transaktion Kvartal      
Offentlig sektor Totalinkomster 2017, 2:a kvartalet 3,3 2,6 -0,7
2017, 3:e kvartalet 0,6 -0,4 -1,0
2017, 4:e kvartalet 3,0 4,7 1,7
2018, 1:a kvartalet 3,0 2,3 -0,7
Totalutgifter 2017, 2:a kvartalet -0,9 -0,2 0,7
2017, 3:e kvartalet 1,1 1,8 0,7
2017, 4:e kvartalet -1,3 -0,7 0,6
2018, 1:a kvartalet 1,6 2,1 0,5
Staten Totalinkomster 2017, 2:a kvartalet 6,8 5,1 -1,7
2017, 3:e kvartalet 1,8 0,4 -1,4
2017, 4:e kvartalet 2,5 5,8 3,3
2018, 1:a kvartalet 3,4 1,4 -2,0
Totalutgifter 2017, 2:a kvartalet -2,5 -1,1 1,4
2017, 3:e kvartalet 1,2 2,7 1,5
2017, 4:e kvartalet -0,3 0,2 0,5
2018, 1:a kvartalet 0,0 0,5 0,5
Lokalförvaltning Totalinkomster 2017, 2:a kvartalet -0,4 0,2 0,6
2017, 3:e kvartalet 0,0 -0,6 -0,6
2017, 4:e kvartalet 4,5 4,9 0,4
2018, 1:a kvartalet 1,7 2,4 0,7
Totalutgifter 2017, 2:a kvartalet 0,6 0,9 0,3
2017, 3:e kvartalet 0,9 1,4 0,5
2017, 4:e kvartalet -2,8 -2,3 0,5
2018, 1:a kvartalet 2,6 3,3 0,7
Arbetspensionsanstalter Totalinkomster 2017, 2:a kvartalet 2,8 1,3 -1,5
2017, 3:e kvartalet 2,8 1,4 -1,4
2017, 4:e kvartalet 3,0 3,5 0,5
2018, 1:a kvartalet 3,4 3,4 0,0
Totalutgifter 2017, 2:a kvartalet 1,7 1,3 -0,4
2017, 3:e kvartalet 6,6 5,3 -1,3
2017, 4:e kvartalet 2,4 3,3 0,9
2018, 1:a kvartalet 2,7 3,0 0,3
Övriga socialskyddsfonder Totalinkomster 2017, 2:a kvartalet -0,1 0,6 0,7
2017, 3:e kvartalet 3,4 4,4 1,0
2017, 4:e kvartalet -1,8 -1,9 -0,1
2018, 1:a kvartalet -2,5 -2,6 -0,1
Totalutgifter 2017, 2:a kvartalet 0,5 0,0 -0,5
2017, 3:e kvartalet 1,1 0,6 -0,5
2017, 4:e kvartalet -0,8 -0,7 0,1
2018, 1:a kvartalet -2,8 -2,8 0,0

Källa: Den offentliga sektorns inkomster och utgifter, 2:a kvartalet 2018. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jouni Pulkka 029 551 3532, Teuvo Laukkarinen 029 551 3315, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 21.09.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9374. 2:a kvartalet 2018, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jtume/2018/02/jtume_2018_02_2018-09-21_rev_001_sv.html