Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Den säsongrensade förändringen från föregående kvartal, %

  1:a offentliggörandet (%) Senaste offentliggörandet (%) Revision, procentenheter
Sektor Ekonomisk transaktion Kvartal      
Offentlig sektor Totalinkomster 2017, 4:e kvartalet 2,2 3,5 1,3
2018, 1:a kvartalet -0,4 0,0 0,4
2018, 2:a kvartalet -0,4 -0,4 0,0
2018, 3:e kvartalet 1,2 1,0 -0,2
Totalutgifter 2017, 4:e kvartalet -2,9 -1,7 1,2
2018, 1:a kvartalet 2,1 2,3 0,2
2018, 2:a kvartalet 0,4 -0,2 -0,6
2018, 3:e kvartalet 1,2 1,2 0,0
Staten Totalinkomster 2017, 4:e kvartalet 2,5 3,3 0,8
2018, 1:a kvartalet -1,0 0,7 1,7
2018, 2:a kvartalet -0,1 0,0 0,1
2018, 3:e kvartalet 0,8 0,8 0,0
Totalutgifter 2017, 4:e kvartalet -1,7 -1,7 0,0
2018, 1:a kvartalet -0,7 0,3 1,0
2018, 2:a kvartalet 0,4 0,3 -0,1
2018, 3:e kvartalet 0,3 0,8 0,5
Lokalförvaltning Totalinkomster 2017, 4:e kvartalet 3,3 4,7 1,4
2018, 1:a kvartalet -1,4 -2,5 -1,1
2018, 2:a kvartalet -0,8 -0,8 0,0
2018, 3:e kvartalet 1,0 0,9 -0,1
Totalutgifter 2017, 4:e kvartalet -2,6 -1,8 0,8
2018, 1:a kvartalet 4,2 4,1 -0,1
2018, 2:a kvartalet 0,0 -0,9 -0,9
2018, 3:e kvartalet 0,7 1,1 0,4
Arbetspensionsanstalter Totalinkomster 2017, 4:e kvartalet 1,2 2,2 1,0
2018, 1:a kvartalet 0,7 1,0 0,3
2018, 2:a kvartalet 1,5 1,8 0,3
2018, 3:e kvartalet 1,1 1,0 -0,1
Totalutgifter 2017, 4:e kvartalet -1,3 -0,9 0,4
2018, 1:a kvartalet 1,2 1,0 -0,2
2018, 2:a kvartalet 0,7 1,0 0,3
2018, 3:e kvartalet 1,6 1,8 0,2
Övriga socialskyddsfonder Totalinkomster 2017, 4:e kvartalet -1,3 -5,0 -3,7
2018, 1:a kvartalet 0,2 0,5 0,3
2018, 2:a kvartalet -1,9 -1,3 0,6
2018, 3:e kvartalet -1,5 -0,2 1,3
Totalutgifter 2017, 4:e kvartalet -2,1 -1,9 0,2
2018, 1:a kvartalet 0,1 -0,5 -0,6
2018, 2:a kvartalet 0,5 0,2 -0,3
2018, 3:e kvartalet -0,3 -0,5 -0,2

Förändring från året innan, %

  1:a offentliggörandet (%) Senaste offentliggörandet (%) Revision, procentenheter
Sektor Ekonomisk transaktion Kvartal      
Offentlig sektor Totalinkomster 2017, 4:e kvartalet 3,2 5,3 2,1
2018, 1:a kvartalet 3,0 5,1 2,1
2018, 2:a kvartalet -1,0 1,7 2,7
2018, 3:e kvartalet 2,7 3,2 0,5
Totalutgifter 2017, 4:e kvartalet -1,3 -0,1 1,2
2018, 1:a kvartalet 1,6 3,0 1,4
2018, 2:a kvartalet 2,1 1,7 -0,4
2018, 3:e kvartalet 2,0 1,8 -0,2
Staten Totalinkomster 2017, 4:e kvartalet 3,0 6,1 3,1
2018, 1:a kvartalet 3,4 7,0 3,6
2018, 2:a kvartalet -2,2 1,7 3,9
2018, 3:e kvartalet 3,4 4,1 0,7
Totalutgifter 2017, 4:e kvartalet -0,3 0,8 1,1
2018, 1:a kvartalet 0,0 1,9 1,9
2018, 2:a kvartalet -0,4 0,1 0,5
2018, 3:e kvartalet -0,5 0,2 0,7
Lokalförvaltning Totalinkomster 2017, 4:e kvartalet 4,5 5,6 1,1
2018, 1:a kvartalet 1,7 2,5 0,8
2018, 2:a kvartalet -0,7 0,3 1,0
2018, 3:e kvartalet 1,2 1,4 0,2
Totalutgifter 2017, 4:e kvartalet -2,8 -1,1 1,7
2018, 1:a kvartalet 2,6 4,4 1,8
2018, 2:a kvartalet 3,6 2,6 -1,0
2018, 3:e kvartalet 2,8 2,2 -0,6
Arbetspensionsanstalter Totalinkomster 2017, 4:e kvartalet 3,0 4,4 1,4
2018, 1:a kvartalet 3,4 4,9 1,5
2018, 2:a kvartalet 4,1 6,7 2,6
2018, 3:e kvartalet 4,5 5,4 0,9
Totalutgifter 2017, 4:e kvartalet 2,4 3,7 1,3
2018, 1:a kvartalet 2,7 3,4 0,7
2018, 2:a kvartalet 3,7 4,8 1,1
2018, 3:e kvartalet 2,1 3,0 0,9
Övriga socialskyddsfonder Totalinkomster 2017, 4:e kvartalet -1,8 -1,5 0,3
2018, 1:a kvartalet -2,5 -1,9 0,6
2018, 2:a kvartalet -5,9 -4,9 1,0
2018, 3:e kvartalet -7,8 -6,7 1,1
Totalutgifter 2017, 4:e kvartalet -0,8 -1,0 -0,2
2018, 1:a kvartalet -2,8 -3,5 -0,7
2018, 2:a kvartalet -1,8 -2,6 -0,8
2018, 3:e kvartalet -2,0 -3,0 -1,0

Källa: Den offentliga sektorns inkomster och utgifter, 4:e kvartalet 2018. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jouni Pulkka 029 551 3532, Meri Ruuskanen 050 505 3186, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.03.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9374. 4:e kvartalet 2018, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jtume/2018/04/jtume_2018_04_2019-03-15_rev_001_sv.html