Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.Förändring av den offentliga sektorns inkomster och utgifter 2019/4

  2019/4–2018/4
förändring
mn €
2019/4–2018/4
%
2019/4–2019/3
%
1)
Offentliga sektorns inkomster totalt 2516 8,5 -0,2
Staten 417 2,8 -0,4
Lokalförvaltning 2186 19,4 2,8
Arbetspensionsanstalter 150 2,1 0,1
Övriga socialskyddsfonder -163 -3,4 0,3
Konsolidering 2) -74 .. ..
Offentliga sektorns utgifter totalt 577 1,7 -0,3
Staten 311 1,9 1,8
Lokalförvaltning 90 0,7 -1,8
Arbetspensionsanstalter 231 3,4 3,9
Övriga socialskyddsfonder 19 0,4 -0,3
Konsolidering 2) -74 .. ..
1) Förändringen av totalinkomsterna och totalutgifter från föregående kvartal har beräknats på basis av de säsongsrensade tidsserierna.
2) Transaktionerna av räntor, andra löpande transfereringar, investeringsbidrag ,och andra kapitaltransfereringar är konsoliderade inom den offentliga sektorn. Övriga transaktioner är inte konsoliderade.

Källa: Den offentliga sektorns inkomster och utgifter, 4:e kvartalet 2019. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jouni Pulkka 029 551 3532, Jens Melfsen 029 551 2578, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jan Nokkala


Uppdaterad 16.03.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9374. 4:e kvartalet 2019, Tabellbilaga 1.Förändring av den offentliga sektorns inkomster och utgifter 2019/4 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jtume/2019/04/jtume_2019_04_2020-03-16_tau_001_sv.html