Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.Förändring av den offentliga sektorns inkomster och utgifter 2020/4

  2020/4–2019/4
förändring
mn €
2020/4–2019/4
%
2020/4–2020/3
%
1)
Offentliga sektorns inkomster totalt -711 -2,2 2,8
Staten -764 -5,0 2,4
Lokalförvaltning 2285 17,3 11,1
Arbetspensionsanstalter -568 -7,6 -1,5
Övriga socialskyddsfonder 265 5,7 -3,5
Konsolidering 2) -1929 .. ..
Offentliga sektorns utgifter totalt 2221 6,6 -0,4
Staten 2671 16,7 1,8
Lokalförvaltning 724 5,2 0,8
Arbetspensionsanstalter 173 2,4 1,4
Övriga socialskyddsfonder 582 12,5 1,3
Konsolidering 2) -1929 .. ..
1) Förändringen av totalinkomsterna och totalutgifter från föregående kvartal har beräknats på basis av de säsongsrensade tidsserierna.
2) Transaktionerna av räntor, andra löpande transfereringar, investeringsbidrag ,och andra kapitaltransfereringar är konsoliderade inom den offentliga sektorn. Övriga transaktioner är inte konsoliderade.

Källa: Den offentliga sektorns inkomster och utgifter, 4:e kvartalet 2020. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jouni Pulkka 029 551 3532, Jens Melfsen 029 551 2578, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 15.03.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9374. 4:e kvartalet 2020, Tabellbilaga 1.Förändring av den offentliga sektorns inkomster och utgifter 2020/4 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jtume/2020/04/jtume_2020_04_2021-03-15_tau_001_sv.html