Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.Förändring av den offentliga sektorns inkomster och utgifter 2021/2

  2021/2–2020/2
förändring
mn €
2021/2–2020/2
%
2021/2–2021/1
%
1)
Offentliga sektorns inkomster totalt 3443 11,0 2,3
Staten 1413 9,6 1,2
Lokalförvaltning 916 7,0 -0,9
Arbetspensionsanstalter 948 12,9 4,1
Övriga socialskyddsfonder -162 -3,0 0,0
Konsolidering 2) 328 .. ..
Offentliga sektorns utgifter totalt 4 0,0 1,3
Staten -1105 -6,3 -1,5
Lokalförvaltning 744 5,6 1,7
Arbetspensionsanstalter 179 2,5 1,1
Övriga socialskyddsfonder -142 -2,7 0,6
Konsolidering 2) 328 .. ..
1) Förändringen av totalinkomsterna och totalutgifter från föregående kvartal har beräknats på basis av de säsongsrensade tidsserierna.
2) Transaktionerna av räntor, andra löpande transfereringar, investeringsbidrag ,och andra kapitaltransfereringar är konsoliderade inom den offentliga sektorn. Övriga transaktioner är inte konsoliderade.

Källa: Den offentliga sektorns inkomster och utgifter, 2:a kvartalet 2021 Statistikcentralen

Förfrågningar: Jouni Pulkka 029 551 3532, Jens Melfsen 029 551 2578, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 17.09.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9374. 2:a kvartalet 2021, Tabellbilaga 1.Förändring av den offentliga sektorns inkomster och utgifter 2021/2 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jtume/2021/02/jtume_2021_02_2021-09-17_tau_001_sv.html