Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.Förändring av den offentliga sektorns inkomster och utgifter 2021/3

2021/3–2020/3
förändring
mn €
2021/3–2020/3
%
2021/3–2021/2
%
1)
Offentliga sektorns inkomster totalt 2021 7,2 1,2
Staten 945 7,4 1,6
Lokalförvaltning -471 -3,9 -2,3
Arbetspensionsanstalter 791 11,0 2,2
Övriga socialskyddsfonder 38 0,8 -0,1
Konsolidering 2) 718 .. ..
Offentliga sektorns utgifter totalt 255 0,8 0,0
Staten -858 -5,3 -0,8
Lokalförvaltning 325 2,4 -0,4
Arbetspensionsanstalter 168 2,3 0,4
Övriga socialskyddsfonder -93 -2,0 -2,3
Konsolidering 2) 718 .. ..
1) Förändringen av totalinkomsterna och totalutgifter från föregående kvartal har beräknats på basis av de säsongsrensade tidsserierna.
2) Transaktionerna av räntor, andra löpande transfereringar, investeringsbidrag ,och andra kapitaltransfereringar är konsoliderade inom den offentliga sektorn. Övriga transaktioner är inte konsoliderade.

Källa: Den offentliga sektorns inkomster och utgifter, 3:e kvartalet 2021 Statistikcentralen

Förfrågningar: Lauri Piirainen 029 551 3278, Jouni Pulkka 029 551 3532, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 17.12.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9374. 3:e kvartalet 2021, Tabellbilaga 1.Förändring av den offentliga sektorns inkomster och utgifter 2021/3 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jtume/2021/03/jtume_2021_03_2021-12-17_tau_001_sv.html