Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.Förändring av den offentliga sektorns inkomster och utgifter 2021/4

2021/4–2020/4
förändring
mn €
2021/4–2020/4
%
2021/4–2021/3
%
1)
Offentliga sektorns inkomster totalt 3992 12,4 4,9
Staten 2594 17,6 6,1
Lokalförvaltning 0 0 5,4
Arbetspensionsanstalter 839 12,1 3,3
Övriga socialskyddsfonder -103 -2,1 -2,5
Konsolidering 2) 662 .. ..
Offentliga sektorns utgifter totalt -502 -1,4 -1,5
Staten -1143 -5,9 0,4
Lokalförvaltning 495 3,3 1
Arbetspensionsanstalter 136 1,9 0,7
Övriga socialskyddsfonder -652 -12,3 -10,5
Konsolidering 2) 662 .. ..
1) Förändringen av totalinkomsterna och totalutgifter från föregående kvartal har beräknats på basis av de säsongsrensade tidsserierna.
2) Transaktionerna av räntor, andra löpande transfereringar, investeringsbidrag ,och andra kapitaltransfereringar är konsoliderade inom den offentliga sektorn. Övriga transaktioner är inte konsoliderade.

Källa: Den offentliga sektorns inkomster och utgifter, 4:e kvartalet 2021 Statistikcentralen

Förfrågningar: Lauri Piirainen 029 551 3278, Jouni Pulkka 029 551 3532, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 15.3.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9374. 4:e kvartalet 2021, Tabellbilaga 1.Förändring av den offentliga sektorns inkomster och utgifter 2021/4 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jtume/2021/04/jtume_2021_04_2022-03-15_tau_001_sv.html