Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 22.12.2006

Den offentliga sektorns EMU-skuld minskade under tredje kvartalet år 2006

Den offentliga sektorns EMU-skuld minskade med omkring fyra miljarder euro under det tredje kvartalet år 2006. Förändringen jämfört med skulden i juni beror närmast på att statens skuld i masskuldebrevslån minskade med fem miljarder till 56,6 miljarder euro och på att skulden i kortfristiga penningmarknadsinstrument ökade med en miljard euro till närmare tre miljarder euro.

Lokalförvaltningens, dvs. kommunernas och samkommunernas andel av EMU-skulden var nästan oförändrad jämfört med det andra kvartalet. Lokalförvaltningens skuld har ökat successivt från fem miljarder år 2000 till nästan nio miljarder under det tredje kvartalet år 2006. Socialskyddsfondernas marginella skuld enligt EMU-kriterierna har däremot sjunkit till nästan noll under de senaste åren.

Kommunernas och samkommunernas skuld efter kvartal åren 2000-2006

Källa: Den offentliga sektorns EMU-skuld.

Förfrågningar: Matti Okko (09) 1734 3341, Reetta Varjonen (09) 1734 3533, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 22.12.2006

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Offentliga sektorns skuld kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1799-8026. 3:e kvartalet 2006. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jyev/2006/03/jyev_2006_03_2006-12-22_tie_001_sv.html