Finlands officiella statistik

Offentliga sektorns skuld kvartalsvis

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
De offentliga samfundens skuld ökade med 1,3 miljarder euro under andra kvartalet 2021
24.9.2021
De offentliga samfundens EDP-skuld, dvs. den konsoliderade bruttoskulden till nominellt värde, uppgick till 167,1 miljarder euro i slutet av andra kvartalet år 2021 och ökade under kvartalet med 1,3 miljarder euro. I förhållande till bruttonationalprodukten var de offentliga samfundens skuld 69,4 procent. Samtidigt har de offentliga samfundens skuld ökat med 3,2 miljarder euro jämfört med motsvarande period året innan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över de offentliga samfundens skuld kvartalsvis.

Beskrivning: Syftet med rapporteringen av den offentliga sektorns skuld kvartalsvis är att i enlighet med EU:s stabilitets- och tillväxtpakt följa skuldsättningen inom den offentliga ekonomin i EU-länderna. Den EU-förordning som reglerar den kvartalsvisa rapporteringen trädde i kraft år 2004. Statistiken omfattar den offentliga sektorns skuld i slutet av kvartalet fördelad efter undersektor i statens, kommunernas och socialskyddsfondernas skuldbalanser.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: kommunekonomi, offentlig ekonomi, offentlig sektor, offentlig skuld, skulder, socialskyddsfonder, statligt stöd, statsekonomi, statsgaranti, statsskuld.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Ansvaret för insamlingen av uppgifter om kommunernas och samkommunernas ekonomi har överförts till Statskontoret
28.6.2021
Ansvaret för insamlingen av uppgifter om kommunernas och samkommunernas ekonomi i fråga om kvartalsuppgifterna överfördes från Statistikcentralen till Statskontoret i början av 2021.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns skuld kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1799-8026. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.10.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jyev/index_sv.html