Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 19.12.2008

Den offentliga sektorns EMU-skuld minskade till 56 miljarder euro

Den offentliga sektorns EMU-skuld minskade med 6,4 miljarder euro under det tredje kvartalet 2008. Samtidigt sjönk EMU-skulden till sin lägsta nivå hittills under 2000-talet.

Minskningen av EMU-skulden berodde främst på att statens skuld amorterades. Lokalförvaltningens, dvs. kommunernas och samkommunernas, skuld var nästan oförändrad. I slutet av det tredje kvartalet uppgick den offentliga sektorns konsoliderade skuld till totalt 55,8 miljarder euro, av vilket 47,5 miljarder var statsskuld och resten lokalförvaltningens skuld.

Den offentliga sektorns EMU-skuld skuld är en konsoliderad skuld, dvs. skuldposterna mellan de offentliga sammanslutningarna har eliminerats.

Den offentliga sektorns EMU-skuld

Källa: Den offentliga sektorns EMU-skuld. Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Okko (09) 1734 3341, Marika Männistö (09) 1734 2324, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 19.12.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns skuld kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1799-8026. 3:e kvartalet 2008. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jyev/2008/03/jyev_2008_03_2008-12-19_tie_001_sv.html