Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 2.7.2010

Den offentliga sektorns EMU-skuld ökade ytterligare under första kvartalet år 2010

Den offentliga sektorns EMU-skuld ökade under första kvartalet år 2010 med 2,3 miljarder euro till 77,7 miljarder. Av den offentliga sektorns konsoliderade skuld var 70,1 miljarder statens skuld och återstående 11,5 miljarder euro lokalförvaltningens skuld. Den offentliga sektorns skuld är en konsoliderad skuld, dvs. skuldposterna mellan undersektorerna har eliminerats. Därför är den offentliga sektorns skuld mindre än de sammanlagda skulderna för dess undersektorer.

Skulden ökade under första kvartalet år 2010 i huvudsak till följd av att statsskulden ökade. Statens masskuldebrevslån ökade med 6,0 miljarder och skulderna i kortfristiga penningmarknadsinstrument minskade med 3,6 miljarder euro. Lokalförvaltningens, dvs. kommunernas och samkommunernas, skuld var på samma nivå som föregående kvartal. Lokalförvaltningens skuld, som närmast består av långfristiga lån, uppgick till 11,5 miljarder euro i slutet av första kvartalet år 2010.

Den offentliga sektorns EMU skuld

Den offentliga sektorns EMU skuld

Källa: Offentliga sektorns EMU–skuld, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mira Kuussaari (09) 1734 3538, Timo Ristimäki (09) 1734 2324, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Publikationen i pdf-format (211,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 02.07.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns skuld kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1799-8026. 1:a kvartalet 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jyev/2010/01/jyev_2010_01_2010-07-02_tie_001_sv.html