Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Offentliga sektorns skuld kvartalsvis 2020, 4:e kvartalet

Publicerad: 1.10.2010

Den offentliga sektorns skuld ökade med 4,9 miljarder euro under andra kvartalet 2010

Den offentliga sektorns konsoliderade EMU-skuld ökade under andra kvartalet år 2010 med 4,9 miljarder euro till 82,6 miljarder. Av den offentliga sektorns skuld var 74,9 miljarder statens skuld och 11,6 miljarder euro lokalförvaltningens skuld.


Ökningen av skulden var en följd av den ökade statsskulden, av vilken masskuldebrevslånens andel var 3,8 miljarder och de kortfristiga lånens 0,9 miljarder euro. Lokalförvaltningens, dvs. kommunernas och samkommunernas, skuld var på samma nivå som föregående kvartal. Lokalförvaltningens skuld består närmast av långfristiga lån, som i slutet av det andra kvartalet uppgick till 9,8 miljarder euro.

EMU-skulden beskriver den offentliga sektorns skuld till de övriga sektorerna inom samhällsekonomin och till utlandet. Utvecklingen av EMU-skulden påverkas både av förändringen av den icke-konsoliderade skulden och av den offentliga sektorns interna skulder. För att komma fram till den konsoliderade EMU-skulden avdras skulderna mellan enheterna inom den offentliga sektorn från den icke-konsoliderade bruttoskulden. Därför är den offentliga sektorns EMU-skuld mindre än de sammanlagda skulderna för dess undersektorer.


Källa: Offentliga sektorns EMU–skuld, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anu Heikkilä (09) 1734 2309, Timo Ristimäki (09) 1734 2324, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Publikationen i pdf-format (211,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 1.10.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns skuld kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1799-8026. 2:a kvartalet 2010. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jyev/2010/02/jyev_2010_02_2010-10-01_tie_001_sv.html