Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 30.9.2011

Den offentliga sektorns skuld ökade något under andra kvartalet 2011

Den offentliga sektorns skuld ökade under andra kvartalet år 2011 med 0,1 miljarder euro och uppgick i slutet av juni till 84,8 miljarder euro. Av den offentliga sektorns skuld var 77,1 miljarder statens skuld och 11,5 miljarder euro lokalförvaltningens skuld. Den offentliga sektorns skuld är en konsoliderad skuld, dvs. skuldposterna mellan undersektorerna har eliminerats. Därför är den offentliga sektorns skuld mindre än de sammanlagda skulderna för dess undersektorer.

offentliga sektorns skuld kvartalsvis

offentliga sektorns skuld kvartalsvis

Största delen av statens skuld utgörs av masskuldebrevslån som emitterades för 1,2 miljarder euro netto. I slutet av juni fanns masskuldebrevslån i omlopp till ett nominellt värde av 65,9 miljarder euro. Å andra sidan påverkades statens skuld i synnerhet av amorteringen av statens kortfristiga skuldebrev med 1,6 miljarder euro netto. På totalnivån var statens andel av den offentliga sektorns skuld oförändrad under andra kvartalet.

Lokalförvaltningens, dvs. kommunernas och samkommunernas, skuld ökade med 0,3 miljarder euro och uppgick till 11,5 miljarder euro i slutet av juni. Lokalförvaltningens skuld består främst av långfristiga lån, vars värde i slutet av det andra kvartalet uppgick till 9,9 miljarder euro.


Källa: Offentliga sektorns skuld kvartalsvis, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anu Heikkilä (09) 1734 2309, Timo Ristimäki (09) 1734 2324, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Publikationen i pdf-format (214,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 30.9.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns skuld kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1799-8026. 2:a kvartalet 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jyev/2011/02/jyev_2011_02_2011-09-30_tie_001_sv.html