Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 5.7.2012

Den offentliga sektorns skuld ökade något under första kvartalet 2012

Den offentliga sektorns EDP-skuld, dvs. den konsoliderade skulden till nominellt värde, ökade under första kvartalet 2012 med 0,3 miljarder euro och uppgick till 93,3 miljarder euro i slutet av mars. Jämfört med året innan har den offentliga sektorns skuld ökat med 8,5 miljarder euro.

Offentliga sektorns skuld kvartalsvis

Offentliga sektorns skuld kvartalsvis

Statens skuld var på nästan samma nivå som under föregående kvartal och uppgick till 85,8 miljarder euro i slutet av mars. Beståndet av statens masskuldebrevslån ökade under kvartalet med 3,7 miljarder euro och beståndet av långfristiga lån med 0,7 miljarder euro, men beloppet av kortfristiga skuldinstrument (maturitet under ett år) minskade med 4,8 miljarder euro.

Lokalförvaltningens, dvs. kommunernas och samkommunernas, skuld fortsatte att öka jämnt på samma sätt som under tidigare kvartal. Lokalförvaltningens skuld, som närmast består av långfristiga lån, ökade med 0,2 miljarder euro och uppgick till 12,7 miljarder euro i slutet av kvartalet.

Den offentliga sektorns skuld efter kvartal beskriver den offentliga sektorns skuld till de övriga sektorerna inom samhällsekonomin och till utlandet. Utvecklingen av skulden påverkas både av förändringen av den icke-konsoliderade skulden och av den offentliga sektorns interna skulder. Den offentliga sektorns konsoliderade skuld fås genom att avdra skulderna mellan enheterna inom den offentliga sektorn från den icke-konsoliderade bruttoskulden. Därför är den offentliga sektorns skuld mindre än de sammanlagda skulderna för dess undersektorer.


Källa: Offentliga sektorns skuld kvartalsvis, Statistikcentralen

Förfrågningar: Timo Ristimäki 09 1734 2324, Saara Roine 09 1734 3325, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Publikationen i pdf-format (216,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 5.7.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns skuld kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1799-8026. 1:a kvartalet 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jyev/2012/01/jyev_2012_01_2012-07-05_tie_001_sv.html