Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 28.3.2013

Den offentliga sektorns skuld ökade under sista kvartalet 2012

Den offentliga sektorns nominella EDP-skuld, dvs. den konsoliderade skulden till nominellt värde, ökade under sista kvartalet 2012 med 4 miljarder euro och uppgick till 103,1 miljarder euro i slutet av året. Jämfört med året innan har den offentliga sektorns skuld ökat med 10,3 miljarder euro. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över den offentliga sektorns skuld kvartalsvis.

Offentliga sektorns skuld kvartalsvis

Offentliga sektorns skuld kvartalsvis

Statsskulden ökade under sista kvartalet med 2,9 miljarder euro och uppgick till 94 miljarder euro i slutet av året. Under sista kvartalet ökade beståndet av de masskuldebrev som staten emitterat med 1,5 miljarder euro, beståndet av kortfristiga skuldinstrument med 0,8 miljarder euro samt beståndet av kort- och långfristiga lån med 0,6 miljarder euro. Lokalförvaltningens, dvs. kommunernas och samkommunernas, skuld ökade under sista kvartalet med 0,9 miljarder euro och uppgick till 13,8 miljarder euro i slutet av året. Den offentliga sektorns interna skulder minskade med sammanlagt 0,6 miljarder euro under år 2012.

Den offentliga sektorns skuld efter kvartal beskriver den offentliga sektorns skuld till de övriga sektorerna inom samhällsekonomin och till utlandet. Utvecklingen av skulden påverkas både av förändringen av den icke-konsoliderade skulden och av den offentliga sektorns interna skulder. Den offentliga sektorns konsoliderade skuld fås genom att dra av skulderna mellan enheterna inom den offentliga sektorn från den icke-konsoliderade bruttoskulden. Därför är den offentliga sektorns skuld mindre än de sammanlagda skulderna för dess undersektorer.


Källa: Offentliga sektorns skuld kvartalsvis, Statistikcentralen

Förfrågningar: Timo Ristimäki 09 1734 2324, Martti Pykäri 09 1734 3382, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (218,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 28.3.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns skuld kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1799-8026. 4:e kvartalet 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jyev/2012/04/jyev_2012_04_2013-03-28_tie_001_sv.html