Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Offentliga sektorns skuld kvartalsvis 2021, 2:a kvartalet

Offentliga sektorns skuld kvartalsvis 2015, 4:e kvartalet

2015
4:e kvartalet
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik