Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Offentliga sektorns skuld kvartalsvis 2020, 2:a kvartalet

Offentliga sektorns skuld kvartalsvis 2016, 3:e kvartalet

2016
3:e kvartalet
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik