Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Offentliga sektorns skuld kvartalsvis 2020, 4:e kvartalet

Publicerad: 16.3.2017

Den offentliga sektorns skuld i förhållande till bruttonationalprodukten var 63,6 procent i slutet av år 2016

Den offentliga sektorns EDP-skuld, dvs. den konsoliderade bruttoskulden till nominellt värde, uppgick till 136,1 miljarder euro i slutet av år 2016. Jämfört med året innan ökade den offentliga sektorns skuld med totalt 2,7 miljarder euro. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över den offentliga sektorns skuld kvartalsvis.

Offentliga sektorns skuld kvartalsvis

Offentliga sektorns skuld kvartalsvis

Källa: Offentliga sektorns skuld kvartalsvis, Statistikcentralen

Förfrågningar: Timo Ristimäki 029 551 2324, Henna Laasonen 029 551 3303, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (189,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 16.3.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns skuld kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1799-8026. 4:e kvartalet 2016. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jyev/2016/04/jyev_2016_04_2017-03-16_tie_001_sv.html