Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Offentliga sektorns skuld kvartalsvis 2020, 4:e kvartalet

Tabellbilaga 2. Statens garantier, miljoner euro

  Nya garantier som ställts under kvartalet Garantier som gått ut under kvartalet Garantistocken i slutet av kvartalet Ersättningar som betalats under kvartalet Återindrivningsintäkter som erhållits under kvartalet Garantiavgiftsintäkter som erhållits under kvartalet
S.11 Icke-finansiella företag 2 231 1 077 29 466 26 10 24
S.111 Icke-finansiella företag, utom bostadssamfund 2 012 1 012 18 188 26 10 24
S.112 Bostadssamfund 218 64 11 278 0 0 0
S.12 Finansiella företag och försäkringsföretag 997 40 7 278 . 1) . .
S.13 Offentlig sektor 27 9 117 . . 0
S.14 Hushåll 92 78 4 614 3 2 1
S.15 Hushållens icke-vinstsyftande organisationer . 26 2 . . .
S.2 Utlandet 582 452 7 346 . . .
Sektorer sammanlagt 3 927 1 683 48 823 28 12 26
1) inga observationer

Källa: Offentliga sektorns skuld kvartalsvis, Statistikcentralen

Förfrågningar: Timo Ristimäki 029 551 2324, Henna Laasonen 029 551 3303, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 22.12.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns skuld kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1799-8026. 3:e kvartalet 2017, Tabellbilaga 2. Statens garantier, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jyev/2017/03/jyev_2017_03_2017-12-22_tau_002_sv.html