Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Offentliga sektorns skuld kvartalsvis 2020, 4:e kvartalet

Tabellbilaga 2. Statens garantier, miljoner euro

Sektor Nya garantier som ställts under kvartalet Garantier som gått ut under kvartalet Garantistocken i slutet av kvartalet Ersättningar som betalats under kvartalet Återindrivningsintäkter som erhållits under kvartalet Garantiavgiftsintäkter som erhållits under kvartalet
S.11 Icke-finansiella företag 3 083 592 32 085 23 10 24
S.111 Icke-finansiella företag, utom bostadssamfund 2 772 503 20 453 23 10 23
S.112 Bostadssamfund 310 89 11 632 . 1) . 0
S.12 Finansiella företag och försäkringsföretag . 63 6 919 . . .
S.13 Offentlig sektor . 62 59 . . .
S.14 Hushåll 317 81 4 877 4 6 1
S.15 Hushållens icke-vinstsyftande organisationer . . 2 . . .
S.2 Utlandet 339 491 7 194 . . .
Sektorer sammanlagt 3 739 1 289 51 136 27 16 25
1) inga observationer

Källa: Offentliga sektorns skuld kvartalsvis, Statistikcentralen

Förfrågningar: Timo Ristimäki 029 551 2324, Henna Laasonen 029 551 3303, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 16.3.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns skuld kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1799-8026. 4:e kvartalet 2017, Tabellbilaga 2. Statens garantier, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jyev/2017/04/jyev_2017_04_2018-03-16_tau_002_sv.html