Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Statens garantier, miljoner euro

  Nya garantier som ställts under kvartalet Garantier som gått ut under kvartalet Garantistocken i slutet av kvartalet Ersättningar som betalats under kvartalet Återindrivningsintäkter som erhållits under kvartalet Garantiavgiftsintäkter som erhållits under kvartalet
Sektor            
S.11 Icke-finansiella företag 1 200 1 383 36 397 15 2 44
S.111 Icke-finansiella företag, utom bostadssamfund 753 1 270 21 923 15 2 43
S.112 Bostadssamfund 446 113 14 474 . 1) . 1
S.12 Finansiella företag och försäkringsföretag 102 815 10 314 . . .
S.13 Offentlig sektor . 13 9 . . 0
S.14 Hushåll 278 93 6 500 8 4 1
S.15 Hushållens icke-vinstsyftande organisationer . . 168 . . .
S.2 Utlandet 597 193 7 647 . . .
Sektorer sammanlagt 2 176 2 497 61 035 23 5 45
1)

Källa: Offentliga sektorns skuld kvartalsvis, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aaro Hottinen 029 551 3231, Jose Lahtinen 029 551 3776, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 15.3.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns skuld kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1799-8026. 4:e kvartalet 2020, Tabellbilaga 2. Statens garantier, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jyev/2020/04/jyev_2020_04_2021-03-15_tau_002_sv.html