Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Offentliga sektorns skuld kvartalsvis 2021, 4:e kvartalet

Tabellbilaga 2. Statens garantier, miljoner euro

  Nya garantier som ställts under kvartalet Garantier som gått ut under kvartalet Garantistocken i slutet av kvartalet Ersättningar som betalats under kvartalet Återindrivningsintäkter som erhållits under kvartalet Garantiavgiftsintäkter som erhållits under kvartalet
Sektor            
S.11 Icke-finansiella företag 1 200 1 383 36 397 15 2 44
S.111 Icke-finansiella företag, utom bostadssamfund 753 1 270 21 923 15 2 43
S.112 Bostadssamfund 446 113 14 474 . 1) . 1
S.12 Finansiella företag och försäkringsföretag 102 815 10 314 . . .
S.13 Offentlig sektor . 13 9 . . 0
S.14 Hushåll 278 93 6 500 8 4 1
S.15 Hushållens icke-vinstsyftande organisationer . . 168 . . .
S.2 Utlandet 597 193 7 647 . . .
Sektorer sammanlagt 2 176 2 497 61 035 23 5 45
1)

Källa: Offentliga sektorns skuld kvartalsvis, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aaro Hottinen 029 551 3231, Jose Lahtinen 029 551 3776, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 15.3.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns skuld kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1799-8026. 4:e kvartalet 2020, Tabellbilaga 2. Statens garantier, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.6.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jyev/2020/04/jyev_2020_04_2021-03-15_tau_002_sv.html