Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1 Totalanvändningen av naturresurser efter materialgrupp 2006 - 2016

1000 ton 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1. Växter och vilda djur 9 564 10 542 10 516 10 555 9 091 9 728 9 227 9 723 9 945 9 193 9 319
2. Trä 48 000 51 147 56 198 36 870 47 233 46 426 45 660 50 689 49 947 50 915 52 682
3. Mineraler 160 981 141 046 166 254 158 667 204 444 202 758 187 239 217 122 189 581 198 518 235 884
4. Jordmaterial 155 645 159 719 161 307 134 381 138 456 134 207 137 494 141 503 121 031 121 739 116 405
5. Förädlade importprodukter 177 519 184 961 183 829 142 936 161 409 169 529 163 973 151 107 158 278 158 686 170 825
Totalt 551 709 547 415 578 104 483 410 560 632 562 647 543 594 570 144 528 782 539 051 585 116

Källa: Materialflöden i samhällsekonomin 2016, Statistikcentralen

Förfrågningar: Antti Pasanen 029 551 2629, Johanna Pakarinen 029 551 3313, miljorakenskaper@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 16.11.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Materialflöden i samhällsekonomin [e-publikation].
ISSN=2242-1270. 2016, Tabellbilaga 1 Totalanvändningen av naturresurser efter materialgrupp 2006 - 2016 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kanma/2016/kanma_2016_2017-11-16_tau_001_sv.html