Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2 Direkta inflöden av naturresurser efter materialgrupp 2006 - 2016

1000 ton 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1. Växter och vilda djur 9 262 10 306 10 186 10 285 8 868 9 499 8 954 9 447 9 689 8 985 9 117
2. Trä 37 352 39 775 42 670 29 494 37 291 36 769 36 530 40 384 39 643 40 399 41 707
3. Mineraler 64 485 56 783 61 955 63 782 75 647 75 094 68 044 94 382 67 062 63 499 75 392
4. Jordmaterial 123 159 127 191 123 928 97 273 101 083 100 858 103 126 105 223 87 988 84 948 78 860
5. Förädlade importprodukter 23 238 24 662 26 304 20 999 24 151 25 401 24 214 24 160 23 904 23 478 24 764
Totalt 257 495 258 717 265 043 221 833 247 040 247 621 240 868 273 596 228 285 221 308 229 839

Källa: Materialflöden i samhällsekonomin 2016, Statistikcentralen

Förfrågningar: Antti Pasanen 029 551 2629, Johanna Pakarinen 029 551 3313, miljorakenskaper@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 16.11.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Materialflöden i samhällsekonomin [e-publikation].
ISSN=2242-1270. 2016, Tabellbilaga 2 Direkta inflöden av naturresurser efter materialgrupp 2006 - 2016 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kanma/2016/kanma_2016_2017-11-16_tau_002_sv.html