Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 14.5.2014

Finskt medborgarskap till 8 930 utländska medborgare

Enligt Statistikcentralen fick 8 930 utländska medborgare som var fast bosatta i Finland finskt medborgarskap under år 2013. Antalet är det näst största under självständighetstiden och bara 157 färre än året innan. Av de utländska medborgare som fick finskt medborgarskap behöll 95 procent sitt tidigare medborgarskap. Av dem som fick finskt medborgarskap var 4 688 kvinnor och 4 242 män, 2 517 av dem var under 15 år och 205 hade fyllt 65 år.

Antal utländska medborgare som fått finskt medborgarskap 1966–2013

Antal utländska medborgare som fått finskt medborgarskap 1966–2013

I fjol fick 8 003 personer som inte var medborgare i ett EU-land finskt medborgarskap, vilket är 90 procent av alla beviljade finska medborgarskap. Bland dem som fick finskt medborgarskap var 927 medborgare i ett EU-land, vilket var en minskning med något under 200 jämfört med året innan. Var femte av dem som fick medborgarskap var född i Finland och fyra av fem utomlands.

År 2013 var ryska medborgare den klart största gruppen som fick finskt medborgarskap, dvs. 2 103 av dem som fick medborgarskap. Detta var en minskning med något under 400 personer jämfört med året innan. Den näst största gruppen som fick finskt medborgarskap bestod av somaliska medborgare, vilka uppgick till 814 personer. Året innan fick 609 somalier finskt medborgarskap. Av irakiska medborgare bosatta i Finland fick 521 finskt medborgarskap år 2013. Den fjärde största gruppen som fick finskt medborgarskap var afghanska medborgare, dvs. 479.

Drygt 78 000 i Finland har dubbelt medborgarskap

I slutet av år 2013 fanns det i Finland 78 351 fast bosatta som utöver finskt medborgarskap också hade ett annat medborgarskap. Av dem som beviljats medborgarskap i ett annat land var 17 722 infödda finska medborgare. Antalet utländska medborgare som beviljats finskt medborgarskap uppgick till 60 629 personer. De största grupperna med dubbelt medborgarskap i slutet av år 2013 var de ryska medborgarna, 21 513, de svenska medborgarna, 6 357 och de amerikanska medborgarna, 3 603.

De största grupperna med dubbelt medborgarskap som är fast bosatta i Finland efter det andra medborgarskapet 2013

De största grupperna med dubbelt medborgarskap som är fast bosatta i Finland efter det andra medborgarskapet 2013

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Markus Rapo 09 1734 3238

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (269,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 14.5.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Erhållande av finskt medborgarskap [e-publikation].
ISSN=1797-7150. 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kans/2013/kans_2013_2014-05-14_tie_001_sv.html