Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Uppgifterna i handelns bokslutsstatistik ingår framöver i struktur- och boksslutsstatistiken över företag (13.8.2014)
Uppgifterna i handelns bokslutsstatistik publiceras fr.o.m. år 2013 som en del av struktur- och bokslutsstatistiken över företag på adressen http://www.stat.fi/til/yrti/index_sv.html. Handelns bokslutsstatistik publiceras inte längre som en separat statistikgren fr.o.m. statistikåret 2013.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Handelns bokslutsstatistik [e-publikation].
Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/katipa/index_sv.html