Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter

  Medeltal 10/1995- Maxvärde 10/1995- Minvärde 10/1995- 11/2010 10/2011 11/2011 Utsikter
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B2+B4+B7+D2)/4 13,1 22,9 -6,5 20,8 1,3 1,5 --
A2 Gamla förtroendeindikatorn = (B1+B2+B3+B4+C1)/5 8,3 19,4 -15,0 15,2 -7,0 -7,1 --
A3 Mikroindikator = (B2+D1+D2)/3 24,7 33,4 9,5 31,6 28,2 28,1 +
A4 Makroindikator = (B4+B7)/2 2,9 22,8 -39,1 11,2 -23,5 -22,8 --
B1 Egen ekonomi nu (nettotal) 4,7 9,8 -4,0 4,3 2,1 0,5 --
- Bättre (%) 24,3 30,6 16,7 23,9 21,8 21,1  
- Sämre (%) 15,7 22,7 11,4 16,9 18,0 19,9  
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 9,0 14,1 2,3 8,9 5,6 5,4 --
- Bättre (%) 26,2 33,4 18,2 27,7 22,6 24,1  
- Sämre (%) 10,5 17,2 6,6 11,8 13,9 14,6  
B3 Finland's ekonomi nu (nettotal) 2,5 29,5 -60,9 21,0 -25,7 -24,4 --
- Bättre (%) 30,0 62,1 2,0 55,4 11,2 10,2  
- Sämre (%) 22,8 88,5 4,2 14,8 55,7 52,6  
B4 Finland's ekonomi om 12 månader (nettotal) 4,8 25,3 -27,1 17,2 -19,7 -18,9 --
- Bättre (%) 31,5 57,3 11,6 46,6 15,0 15,0  
- Sämre (%) 21,0 57,3 6,0 12,8 47,5 47,2  
B5 Inflation nu (procent) 2,2 5,8 -2,0 2,6 3,6 3,7  
B6 Inflation om 12 månader (procent) 2,2 4,6 0,6 2,8 3,3 3,2  
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) 0,9 27,6 -51,1 5,3 -27,4 -26,7 --
- Mindre (%) 34,0 60,8 6,4 35,9 11,8 10,9  
- Mera (%) 29,8 83,3 6,9 24,8 61,1 59,5  
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal) 1,0 7,6 -18,8 5,9 -1,7 -1,3 -
- Minskat (%) 13,9 20,0 5,3 19,7 10,9 12,5  
- Ökat (%) 14,9 31,9 7,9 13,5 15,9 16,3  
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 20,7 41,8 -14,2 24,6 2,8 1,7 --
- Fördelaktig tidpunkt (%) 45,5 62,4 29,6 48,8 38,4 37,3  
- Ofördelaktig tidpunkt (%) 24,8 45,7 17,7 24,2 35,6 35,6  
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 11,5 36,8 -19,6 21,0 17,9 19,5 +
- Bra tid (%) 58,8 80,7 33,4 66,7 63,2 65,4  
- Dålig tid (%) 35,3 58,5 15,5 28,5 32,9 31,1  
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 17,8 42,0 -47,1 23,4 -1,8 -3,4 --
- Bra tid (%) 62,5 78,2 13,3 68,1 47,0 45,7  
- Dålig tid (%) 30,1 83,4 12,1 25,9 47,4 49,5  
D1 Hushållets penningsituation nu (nettotal) 27,5 35,1 14,7 34,1 32,4 32,6 +
- Kan spara (%) 58,1 70,0 38,6 67,3 67,4 67,3  
- Använder besparingar eller skuldsätter sig (%) 6,7 10,1 4,5 6,3 7,4 6,8  
D2 Hushållets möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 37,7 52,2 10,9 51,7 46,5 46,4 +
- Kan spara (%) 72,8 82,3 56,6 81,7 79,2 79,0  
- Kan inte spara (%) 25,1 40,3 16,5 17,6 19,9 19,9  
D5 Hushållets avsikter att ta lån inom 12 månader (% av hushållen) 13,5 17,8 9,1 12,3 13,7 11,3 --
- Ja, säkert (%) 5,6 8,5 3,1 5,9 6,1 5,3  
- Eventuellt (%) 7,8 11,4 5,2 6,4 7,6 6,0  
E1 Köp av kapitalvaror 12 månader framåt vs 12 månader bakåt (nettotal) -7,9 -2,4 -18,2 -7,9 -10,1 -12,7 --
- Mera (%) 22,8 30,8 14,3 21,3 18,8 16,6  
- Mindre (%) 32,4 40,4 26,5 31,2 33,2 35,2  
E2 Avsikter att köpa en bil (% av hushållen) 17,5 21,7 14,2 18,4 19,2 15,0 --
- Mycket sannolikt (%) 9,1 12,1 6,3 9,0 10,0 6,7  
- Ganska sannolikt (%) 8,4 10,4 6,2 9,4 9,2 8,3  
E4 Avsikter att köpa en bostad (% av hushållen) 7,1 11,3 4,1 8,3 8,2 8,0 +
- Ja, säkert (%) 3,1 5,2 1,3 3,5 3,8 3,8  
- Eventuellt (%) 4,0 6,2 2,2 4,8 4,4 4,2  
E5 Avsikter att använda pengar för bostadsombyggnad (% av hushållen) 18,5 27,0 9,8 22,4 22,3 20,7 +
- Mycket sannolikt (%) 12,1 19,0 5,0 15,3 15,9 15,4  
- Ganska sannolikt (%) 6,4 9,1 3,2 7,2 6,3 5,2  

Källa: Konsumentbarometern 2011, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598, Tara Junes (09) 1734 3484, kuluttaja.barometri@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö


Uppdaterad 28.11.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. november 2011, Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2011/11/kbar_2011_11_2011-11-28_tau_001_sv.html