Finlands officiella statistik

Konsumenternas förtroende

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Konsumenternas syn på arbetslöshetsutvecklingen blev dystrare - planerna på att köpa bostad och ta lån fler än någonsin
28.9.2020
Konsumenternas förtroendeindikator var i september -5,9, då den i augusti var -5,1 och i juli -1,6. I september i fjol fick förtroendeindikatorn värdet -4,2. Indikatorns långtidsmedelvärde är -1,8. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens undersökning om konsumenternas förtroende som besvarades den 1 - 20 september av 1 112 personer bosatta i Finland.

Nästa offentliggörande:
27.10.2020

Beskrivning: Konsumenternas syn på ekonomiska frågor samt förväntningar och avsikter med anknytning till dem.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: konsumenternas förtroende, konsumenter, konsumtion, förtroendeindikator, ekonomiska förväntningar, penninganvändning, sparande, låntagning.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: De långa tidsserierna för konsumenternas förtroende har publicerats på nytt med en nivåkorrigering
13.1.2020
Tidsserierna för statistiken över konsumenternas förtroende är igen tillgängliga fr.o.m. år 1995: databastabellen.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.10.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/index_sv.html