Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter

  Medeltal 10/1995- Maxvärde 10/1995- Minvärde 10/1995- 01/2011 12/2011 01/2012 Utsikter
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B2+B4+B7+D2)/4 13,0 22,9 -6,5 16,6 0,4 3,4 --
A2 Gamla förtroendeindikatorn = (B1+B2+B3+B4+C1)/5 8,2 19,4 -15,0 12,7 -9,1 -2,8 --
A3 Mikroindikator = (B2+D1+D2)/3 24,8 33,4 9,5 28,6 28,7 27,1 +
A4 Makroindikator = (B4+B7)/2 2,6 22,8 -39,1 6,9 -26,0 -18,3 --
B1 Egen ekonomi nu (nettotal) 4,7 9,8 -4,0 5,0 3,2 3,2 -
- Bättre (%) 24,2 30,6 16,7 24,5 23,3 20,9  
- Sämre (%) 15,7 22,7 11,4 16,5 18,0 16,2  
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 9,0 14,1 2,3 8,3 4,6 6,1 --
- Bättre (%) 26,2 33,4 18,2 26,1 22,3 23,0  
- Sämre (%) 10,6 17,2 6,6 12,4 14,4 13,9  
B3 Finland's ekonomi nu (nettotal) 2,2 29,5 -60,9 12,9 -31,3 -27,6 --
- Bättre (%) 29,8 62,1 2,0 47,0 6,7 6,9  
- Sämre (%) 23,2 88,5 4,2 20,2 60,8 56,8  
B4 Finland's ekonomi om 12 månader (nettotal) 4,5 25,3 -27,1 10,1 -22,0 -13,0 --
- Bättre (%) 31,4 57,3 11,6 39,9 14,1 20,6  
- Sämre (%) 21,3 57,3 6,0 18,2 50,7 42,2  
B5 Inflation nu (procent) 2,3 5,8 -2,0 3,2 3,6 3,5  
B6 Inflation om 12 månader (procent) 2,2 4,6 0,6 3,1 3,1 3,1  
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) 0,7 27,6 -51,1 3,8 -29,9 -23,5 --
- Mindre (%) 33,7 60,8 6,4 34,4 10,6 13,6  
- Mera (%) 30,1 83,3 6,9 25,5 63,4 55,9  
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal) 1,0 7,6 -18,8 4,4 -6,9 0,9 +/-
- Minskat (%) 13,9 20,0 5,3 17,8 8,8 13,7  
- Ökat (%) 15,0 31,9 7,9 14,2 21,7 15,5  
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 20,6 41,8 -14,2 27,5 -0,0 17,6 -
- Fördelaktig tidpunkt (%) 45,5 62,4 29,6 50,8 36,6 46,7  
- Ofördelaktig tidpunkt (%) 24,9 45,7 17,7 23,3 36,6 29,1  
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 11,6 36,8 -19,6 19,9 20,1 15,1 +
- Bra tid (%) 58,9 80,7 33,4 65,7 64,8 60,8  
- Dålig tid (%) 35,2 58,5 15,5 29,7 31,6 34,1  
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 17,6 42,0 -47,1 22,5 -10,7 2,5 -
- Bra tid (%) 62,3 78,2 13,3 67,7 40,4 50,0  
- Dålig tid (%) 30,3 83,4 12,1 27,0 55,1 44,0  
D1 Hushållets penningsituation nu (nettotal) 27,5 35,1 14,7 33,2 32,5 31,2 +
- Kan spara (%) 58,2 70,0 38,6 67,0 66,3 64,8  
- Använder besparingar eller skuldsätter sig (%) 6,7 10,1 4,5 5,9 6,1 6,6  
D2 Hushållets möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 37,8 52,2 10,9 44,2 48,9 44,0 +
- Kan spara (%) 72,9 82,3 56,6 77,8 80,9 77,6  
- Kan inte spara (%) 25,1 40,3 16,5 21,7 18,1 21,1  
D5 Hushållets avsikter att ta lån inom 12 månader (% av hushållen) 13,5 17,8 9,1 12,6 11,6 11,1 --
- Ja, säkert (%) 5,6 8,5 3,1 5,6 5,2 5,1  
- Eventuellt (%) 7,8 11,4 5,2 7,0 6,4 6,0  
E1 Köp av kapitalvaror 12 månader framåt vs 12 månader bakåt (nettotal) -7,9 -2,4 -18,2 -7,3 -12,5 -11,8 --
- Mera (%) 22,7 30,8 14,3 20,1 17,4 16,2  
- Mindre (%) 32,4 40,4 26,5 29,6 34,4 32,2  
E2 Avsikter att köpa en bil (% av hushållen) 17,5 21,7 14,2 15,4 14,8 16,3 -
- Mycket sannolikt (%) 9,0 12,1 6,3 7,5 6,6 7,3  
- Ganska sannolikt (%) 8,4 10,4 6,2 7,9 8,1 9,0  
E4 Avsikter att köpa en bostad (% av hushållen) 7,1 11,3 4,1 8,6 7,3 7,3 +/-
- Ja, säkert (%) 3,1 5,2 1,3 3,7 3,3 2,8  
- Eventuellt (%) 4,0 6,2 2,2 4,9 4,0 4,5  
E5 Avsikter att använda pengar för bostadsombyggnad (% av hushållen) 18,5 27,0 9,8 21,6 21,6 19,0 +/-
- Mycket sannolikt (%) 12,1 19,0 5,0 13,5 13,9 13,4  
- Ganska sannolikt (%) 6,4 9,1 3,2 8,1 7,6 5,5  

Källa: Konsumentbarometern 2012, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598, Tara Junes (09) 1734 3503, kuluttaja.barometri@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 27.1.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. januari 2012, Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2012/01/kbar_2012_01_2012-01-27_tau_001_sv.html