Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter

  Medeltal 10/1995- Maxvärde 10/1995- Minvärde 10/1995- 02/2011 01/2012 02/2012 Utsikter
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B2+B4+B7+D2)/4 13,0 22,9 -6,5 20,0 3,4 8,3 -
A2 Gamla förtroendeindikatorn = (B1+B2+B3+B4+C1)/5 8,2 19,4 -15,0 11,4 -2,8 -0,1 --
A3 Mikroindikatorn = (B2+D1+D2)/3 24,8 33,4 9,5 31,4 27,1 29,1 +
A4 Makroindikatorn = (B4+B7)/2 2,5 22,8 -39,1 9,6 -18,3 -9,9 --
B1 Egen ekonomi nu (nettotal) 4,7 9,8 -4,0 2,6 3,2 2,5 -
- Bättre (%) 24,2 30,6 16,7 22,3 20,9 21,7  
- Sämre (%) 15,7 22,7 11,4 17,9 16,2 17,0  
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 8,9 14,1 2,3 8,5 6,1 5,8 --
- Bättre (%) 26,2 33,4 18,2 26,8 23,0 24,0  
- Sämre (%) 10,6 17,2 6,6 12,5 13,9 14,7  
B3 Finlands ekonomi nu (nettotal) 2,1 29,5 -60,9 14,2 -27,6 -18,3 --
- Bättre (%) 29,7 62,1 2,0 48,0 6,9 12,8  
- Sämre (%) 23,3 88,5 4,2 19,2 56,8 45,5  
B4 Finlands ekonomi om 12 månader (nettotal) 4,5 25,3 -27,1 13,1 -13,0 -2,2 -
- Bättre (%) 31,4 57,3 11,6 43,0 20,6 29,0  
- Sämre (%) 21,3 57,3 6,0 15,8 42,2 30,3  
B5 Inflationen nu (procent) 2,3 5,8 -2,0 3,3 3,5 3,4  
B6 Inflationen om 12 månader (procent) 2,2 4,6 0,6 3,2 3,1 2,9  
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) 0,6 27,6 -51,1 6,1 -23,5 -17,6 --
- Mindre (%) 33,7 60,8 6,4 37,5 13,6 17,6  
- Mera (%) 30,2 83,3 6,9 24,5 55,9 49,2  
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal) 1,0 7,6 -18,8 6,3 0,9 0,2 +/-
- Minskat (%) 13,9 20,0 5,3 19,6 13,7 11,8  
- Ökat (%) 15,0 31,9 7,9 12,8 15,5 14,6  
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 20,5 41,8 -14,2 18,6 17,6 11,8 -
- Fördelaktig tidpunkt (%) 45,5 62,4 29,6 44,9 46,7 42,3  
- Ofördelaktig tidpunkt (%) 24,9 45,7 17,7 26,3 29,1 30,5  
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 11,6 36,8 -19,6 19,3 15,1 17,0 +
- Bra tid (%) 58,9 80,7 33,4 65,7 60,8 62,5  
- Dålig tid (%) 35,2 58,5 15,5 30,2 34,1 33,5  
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 17,5 42,0 -47,1 19,0 2,5 7,2 -
- Bra tid (%) 62,2 78,2 13,3 64,6 50,0 54,4  
- Dålig tid (%) 30,3 83,4 12,1 29,7 44,0 39,4  
D1 Hushållets penningsituation nu (nettotal) 27,6 35,1 14,7 33,5 31,2 34,3 ++
- Kan spara (%) 58,3 70,0 38,6 67,8 64,8 69,2  
- Använder besparingar eller skuldsätter sig (%) 6,7 10,1 4,5 6,1 6,6 5,2  
D2 Hushållets möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 37,9 52,2 10,9 52,2 44,0 47,1 +
- Kan spara (%) 72,9 82,3 56,6 81,8 77,6 79,8  
- Kan inte spara (%) 25,0 40,3 16,5 17,2 21,1 19,0  
D5 Hushållets avsikter att ta lån inom 12 månader (% av hushållen) 13,5 17,8 9,1 12,9 11,1 12,1 -
- Ja, säkert (%) 5,6 8,5 3,1 5,9 5,1 5,1  
- Eventuellt (%) 7,8 11,4 5,2 7,0 6,0 7,0  
E1 Köp av kapitalvaror 12 månader framåt vs 12 månader bakåt (nettotal) -7,9 -2,4 -18,2 -7,2 -11,8 -9,6 -
- Mera (%) 22,7 30,8 14,3 21,2 16,2 20,0  
- Mindre (%) 32,4 40,4 26,5 29,9 32,2 32,3  
E2 Avsikter att köpa en bil (% av hushållen) 17,5 21,7 14,2 17,9 16,3 17,1 +/-
- Mycket sannolikt (%) 9,0 12,1 6,3 9,4 7,3 8,2  
- Ganska sannolikt (%) 8,5 10,4 6,2 8,5 9,0 8,9  
E4 Avsikter att köpa en bostad (% av hushållen) 7,1 11,3 4,1 9,3 7,3 9,1 ++
- Ja, säkert (%) 3,1 5,2 1,3 3,6 2,8 3,5  
- Eventuellt (%) 4,0 6,2 2,2 5,7 4,5 5,6  
E5 Avsikter att använda pengar för bostadsombyggnad (% av hushållen) 18,6 27,0 9,8 24,7 19,0 22,2 +
- Mycket sannolikt (%) 12,1 19,0 5,0 17,9 13,4 14,6  
- Ganska sannolikt (%) 6,4 9,1 3,2 6,8 5,5 7,5  

Källa: Konsumentbarometern 2012, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 09 1734 3598, Tara Junes 09 1734 3503, kuluttaja.barometri@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 27.2.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. februari 2012, Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2012/02/kbar_2012_02_2012-02-27_tau_001_sv.html