Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konsumenternas förtroende 2022, mars

Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter

  Medeltal 10/1995- Maxvärde 10/1995- Minvärde 10/1995- 05/2011 04/2012 05/2012 Utsikter
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B2+B4+B7+D2)/4 12,9 22,9 -6,5 15,4 10,4 12,0 +/-
A2 Gamla förtroendeindikatorn = (B1+B2+B3+B4+C1)/5 8,0 19,4 -15,0 6,6 1,2 1,2 --
A3 Mikroindikatorn = (B2+D1+D2)/3 24,8 33,4 9,5 28,7 26,1 29,4 +
A4 Makroindikatorn = (B4+B7)/2 2,4 22,8 -39,1 2,6 -2,6 -3,9 -
B1 Egen ekonomi nu (nettotal) 4,7 9,8 -4,0 3,2 1,8 2,1 -
- Bättre (%) 24,2 30,6 16,7 23,3 21,2 20,3  
- Sämre (%) 15,8 22,7 11,4 17,9 18,7 18,0  
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 8,9 14,1 2,3 10,0 6,5 7,2 -
- Bättre (%) 26,1 33,4 18,2 28,6 24,4 23,5  
- Sämre (%) 10,6 17,2 6,6 13,0 13,5 11,5  
B3 Finlands ekonomi nu (nettotal) 1,9 29,5 -60,9 7,5 -9,0 -9,1 -
- Bättre (%) 29,5 62,1 2,0 38,2 21,8 19,1  
- Sämre (%) 23,5 88,5 4,2 22,3 36,1 34,7  
B4 Finlands ekonomi om 12 månader (nettotal) 4,5 25,3 -27,1 3,7 3,8 3,0 +/-
- Bättre (%) 31,4 57,3 11,6 32,1 34,7 32,1  
- Sämre (%) 21,4 57,3 6,0 23,5 25,4 25,4  
B5 Inflationen nu (procent) 2,3 5,8 -2,0 3,8 3,6 3,6  
B6 Inflationen om 12 månader (procent) 2,2 4,6 0,6 3,4 3,2 3,1  
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) 0,4 27,6 -51,1 1,6 -9,0 -10,7 -
- Mindre (%) 33,5 60,8 6,4 34,2 23,1 20,6  
- Mera (%) 30,4 83,3 6,9 30,0 38,5 40,1  
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal) 0,9 7,6 -18,8 6,2 -1,7 -0,7 +/-
- Minskat (%) 13,8 20,0 5,3 16,9 13,1 12,1  
- Ökat (%) 15,1 31,9 7,9 11,7 18,2 16,4  
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 20,3 41,8 -14,2 8,8 3,1 3,0 --
- Fördelaktig tidpunkt (%) 45,3 62,4 29,6 38,2 35,8 35,9  
- Ofördelaktig tidpunkt (%) 25,0 45,7 17,7 29,4 32,7 32,9  
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 11,7 36,8 -19,6 18,0 13,6 14,8 +
- Bra tid (%) 58,9 80,7 33,4 63,3 59,9 60,7  
- Dålig tid (%) 35,2 58,5 15,5 31,2 35,5 34,6  
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 17,5 42,0 -47,1 6,7 16,0 21,4 +/-
- Bra tid (%) 62,2 78,2 13,3 54,2 60,7 64,9  
- Dålig tid (%) 30,3 83,4 12,1 39,4 32,5 29,5  
D1 Hushållets penningsituation nu (nettotal) 27,6 35,1 14,7 29,6 31,1 32,5 +
- Kan spara (%) 58,4 70,0 38,6 63,6 63,9 66,7  
- Använder besparingar eller skuldsätter sig (%) 6,7 10,1 4,5 7,8 6,8 7,0  
D2 Hushållets möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 38,0 52,2 10,9 46,5 40,6 48,5 +
- Kan spara (%) 73,0 82,3 56,6 78,4 74,9 79,4  
- Kan inte spara (%) 25,0 40,3 16,5 20,6 23,9 19,2  
D5 Hushållets avsikter att ta lån inom 12 månader (% av hushållen) 13,5 17,8 9,1 13,4 12,0 11,4 --
- Ja, säkert (%) 5,6 8,5 3,1 6,1 5,0 5,6  
- Eventuellt (%) 7,8 11,4 5,2 7,3 7,0 5,9  
E1 Köp av kapitalvaror 12 månader framåt vs 12 månader bakåt (nettotal) -7,9 -2,4 -18,2 -8,2 -9,9 -11,0 --
- Mera (%) 22,6 30,8 14,3 19,4 17,4 18,3  
- Mindre (%) 32,4 40,4 26,5 30,5 32,1 32,5  
E2 Avsikter att köpa en bil (% av hushållen) 17,4 21,7 14,2 18,2 15,4 14,7 --
- Mycket sannolikt (%) 9,0 12,1 6,3 8,9 7,8 6,3  
- Ganska sannolikt (%) 8,4 10,4 6,2 9,2 7,6 8,3  
E4 Avsikter att köpa en bostad (% av hushållen) 7,1 11,3 4,1 9,7 7,8 8,1 +
- Ja, säkert (%) 3,1 5,2 1,3 4,2 3,1 3,1  
- Eventuellt (%) 4,0 6,2 2,2 5,5 4,6 5,0  
E5 Avsikter att använda pengar för bostadsombyggnad (% av hushållen) 18,6 27,0 9,8 24,7 21,2 24,5 ++
- Mycket sannolikt (%) 12,2 19,0 5,0 19,0 15,5 16,5  
- Ganska sannolikt (%) 6,4 9,1 3,2 5,7 5,7 8,0  

Källa: Konsumentbarometern 2012, maj. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 09 1734 3598, Tara Junes 09 1734 3503, kuluttaja.barometri@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 28.5.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. maj 2012, Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.7.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2012/05/kbar_2012_05_2012-05-28_tau_001_sv.html